PL EN


2003 | 2(5) | 129-139
Article title

Jaka przyszłość pewnego złudzenia? Kłopotliwe dziedzictwo Freuda

Content
Title variants
EN
What is the Future of Certain Illusions? S. Freud’s Troublesome Heritage
Conference
Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w Jego siedemdziesięciolecie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Psychoanalizie, od momentu jej powstania, towarzyszą liczne kontrowersje; szczególnie wiele narosło w ostatnich dwóch dekadach. Trwa spór o jej naukowość. Przyszłość pewnego złudzenia to jedno z najważniejszych, poświęconych kulturze, dzieł Freuda, który w metaforycznym, nieprecyzyjnym języku przedstawia swą teorię kultury oraz religii jako najistotniejszego jej przejawu. Religia traktowana jest jako złudzenie, którego przydatność określana jest m.in. z pragmatycznego punktu widzenia, przedstawionego w Die Philosophie des Als Ob Hansa Vaihingera. Zarzuty stawiane psychoanalizie nasuwają pytanie, czy nie istnieje ona „jak gdyby”, a jeżeli tak, to jaka będzie jej przyszłość: czy będzie rozwijać się jako nauka, czy też będzie kolejnym złudzeniem?
EN
The theory of psychoanalysis, from the very beginning, is accompanied by numerous controversies; especially many have appeared in the last two decades. There is still a discussion concerning its scientific character. Freud’s Future of Certain Illusions is one of his most important work dedicated to culture. He introduces here his theory of culture and religion in metaphorical, inaccurate language. Religion is treated as illusion, whose usefulness is qualified from a pragmatic point of view, introduced and discussed in Die Philosophie des Als Ob by Hans Vaihinger. Reproaches raised against psychoanalysis lead to questions whether it exist or not “as if” – als ob, and if so, what then its future will be: whether it will develop as science, or else it will be next illusion?
Keywords
Year
Issue
Pages
129-139
Physical description
Dates
published
2003
Contributors
References
  • Z. Freud „Przyszłość pewnego złudzenia” w: Dzieła T. IV Pisma społeczne R. Reszke (tł.) Wydawnictwo KR, Warszawa 1998. C.G. Jung „The Real and the Surreal” The Structure and Dynamics of the Psyche, Collected Works Routledge & Kegan Paul, London 1969 t. VIII.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed40bdb6-f6a0-40c8-9d80-c3e99ef9652c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.