PL EN


2015 | 6 | 3 | 99-103
Article title

Wideodydaktyka szansą na aktywizację studentów

Authors
Content
Title variants
EN
Videodidactics a Chance for Student Activation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie metody wideodydaktyki w wyższym szkolnictwie technicznym. Przedstawiono szczegółowy opis metody oraz uwagi metodyczne związane z jej wdrożeniem.
The article presents the application of the videodidactics method in technical university education. A detailed description of the method and methodological remarks related to its implementation were described.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
99-103
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Ciesielka M., Sułowski M. (2013): WebQuest w nauczaniu analizy układów równowagi fazowej, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 4, cz. 2.
 • Hofman-Kozłowska D. (2013): Modele edukacyjne w cyfrowych czasach, [w:] Wieczorek-Tomaszewska M. (red.), Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona, http://www.ldc.edu.pl (29.04.2015).
 • Hojnacki L. (2006): Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły, „e-Mentor” nr 1(13).
 • Hojnacki L. (2013): Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej. Dlaczego i jak – wprowadzenie, [w:] Plichta P., Pyżalski J. (red.), Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, Łódź.
 • Kandzia J. (2009): Media cyfrowe w edukacji, [w:]: Plewka C. (red.), Ku dobrej szkole. Nauczyciele. Technologie kształcenia, Szczecin.
 • Krauz A. (2008): Edukacja w XXI wieku – Szkoła Przyszłości otwarta na świat, [w:] Duris M. (red.), Technickie vzdelavanie ako sucast vseobecneho vzdelavania, Velka Lomnica.
 • Paciorek K. (2015): Praca inżynierska, Kraków.
 • Paciorek K., Ciesielka M. (2015), Materiały do zajęć metodą wideodydaktyki, http://home.agh.edu.pl/~mciesiel/ (29.04.2013).
 • Petty G. (2013): Nowoczesne nauczanie, Sopot.
 • Szlagor P. (2009): Wideodydaktyka 2.0. Serwis społecznościowy YouTube w szkole, http://www.slideshare.net/piotrszlag/wideodydaktyka (29.04.2015).
 • Szpunar M. (2009): Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów, [w:] Morbitzer J. (red.), Komputer w edukacji, Kraków.
 • Walat A. (2007): O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta, „Meritum” nr 4.
 • Wideodydaktyka, http://wideo.enauczanie.com (29.04.2015).
 • Wojtaszczyk K. (2013): Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów, „e-Mentor” nr 2(49).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed55668f-bb7c-4219-b002-4e3da1814555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.