Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1/2012 (35) t.1 | 85-97

Article title

Obraz uczestników rynku farmaceutycznego. Badanie pilotażowe

Content

Title variants

EN
The medical representatives on the pharmaceutical market. Preliminary research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktywność i efektywność przedstawicieli medycznych uwarunkowana jest wieloma czynnikami. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania pilotażowego, którego celem było ustalenie, jak przedstawiciele medyczni wyobrażają sobie swoją sytuację i inne podmioty rynku farmaceutycznego. Analiza koncentrowała się na określeniu poziomu optymizmu i poczucia wpływu w realizacji celów sprzedażowych. W procesie badawczym wykorzystano narzędzie projekcyjne pozwalające na uzyskanie danych w dynamicznym kontekście wzajemnych relacji podmiotów rynku farmaceutycznego.
EN
Many factors determine the medical representatives' activity and effectiveness. In this article the results of preliminary research are presented. The main goal was to diagnose how medical representatives imagine their situation and other pharmaceutical market competitors. The analysis concentrates on the level of their optimism and self influence conviction to carry out selling goals. The research process included projective methods, which were useful to present problems in the dynamic context of pharmaceutical market.

Keywords

Year

Pages

85-97

Physical description

Dates

published
2012-02-15

Contributors

References

 • Abraham, J. 2002. The Pharmaceutical Industry as a Political Player. Lancet, nr 9344 (360). Cyt. za: http://www.batory.org.pl/korupcja/farm.htm, odczyt: 11.11.2011.
 • ALLHAT 2002. Officers Major outcomes in high risk hypertensive patients randomized to angiotensin converting enzyne inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic. JAMA, nr 288 (23), s. 2981–2997.
 • Baczko, B. 1994. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cybulski, K. 2004. Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cybulski, K. i M. Misztak 2006. Przedstawiciele medyczni na polskim rynku farmaceutycznym. Wybrane mity i fakty. Problemy Zarządzania, nr 2 (12), s. 177-185.
 • Dukes, M.N.G. 2002. Accountability of the Pharmaceutical Industry. Lancet, nr 360.
 • Henry, D. i J. Lexchin 2002. The Pharmaceutical Industry as a Medicines Provider. Lancet, nr 360, s. 1590–1595. Cyt. za: http://www.batory.org.pl/korupcja/farm.htm, odczyt: 11.11.2011.
 • Illich, I. 1976. The Pharmaceutical Invasion, w: Medical Nemesis Pantheon Books, New York. Cyt. za: http://www.batory.org.pl/korupcja/farm.htm, odczyt: 11.11.2011.
 • Maison, D. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Makowska, M. 2010. Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Warszawa: CeDeWu.
 • Martin, C.A. i A.J. Bush 2006. Psychological Climate, Empowerment, Leadership Style and Customer-Oriented Selling: An Analysis of the Sales Manager-Salesperson Dyad. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 3 (34), s. 419–438,
 • Morgan, G. 1997. Obrazy organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morgan, G. 2002. Wyobraźnia organizacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pawłowska, A. 2006. Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod projekcyjnych. Studia i materiały, nr 1 (3), s. 7–17. Raport z badania marketingowego Segmenter 2008, Sequence HC Partners Sp. z o.o.
 • Stemplewska-Żakowicz, K. 1997. Wpływ kulturowych wzorców narracyjnych na poznawczą reprezentację rzeczywistości społecznej i osobistych doświadczeń społecznych, w: I. Kurczi J. Bobryk (red.) Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Trojanowski, M. i P. Wójcik 2010. Wpływ osobowości na wyniki pracy handlowców. HBRP, nr 94/95 (grudzień/styczeń).
 • Zaltman, G. i L. Zaltman 2010. Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ed600be1-5f9f-4f1b-846a-55691fb691b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.