PL EN


2011 | 28 | 311-324
Article title

Tradycja w wychowaniu dziecka w kaukaskiej przestrzeni kulturowej

Content
Title variants
EN
Tradition in the bringing up of a child in the caucasian culture space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kulturze Kaukazu kimś, kto odgrywa ważną rolę jest dziecko. Jest ono wyrazem miłości rodziców oraz społecznym dopełnieniem małżeństwa. Szczególnie narodziny syna są powodem dumy ojca oraz wzrostu prestiżu matki. Edukacja chłopców obejmowała kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej. Mieli oni w przyszłości stać się dzielnymi wojownikami. Intelekt kształcono w oparciu o Koran i inne księgi religijne. Przygotowując dziewczynki do przyszłej roli żony i matki starano się, aby zdobyły umiejętności przydatne w gospodarstwie domowym. „Europeizacja” edukacji nastąpiła dzięki Rosji, która podporządkowała sobie region kaukaski. Wkład w edukację dzieci i młodzieży kaukaskiej wnieśli Polacy – zesłańcy i żołnierze carskiej armii.
EN
In the culture of Caucasus a child is somebody who plays an important role. It is the fruit of love of its parents and social complement of marriage. The birth of a son is the cause of particular pride of the father and the increase of prestige of the mother. Education of boys included shaping physical and intellectual fitness. They were to become brave fighters in the future. Their intellect was educated basing on the Koran (Quran) and other religious books. While preparing girls for the future role of wife and mother efforts were made for them to achieve skills useful in household. ”Europeisation” of education took place thanks to Russia, which subordinated the caucasian region. The Polish – exiles and soldiers of the czarist army (char’s troops) brought contribution to the education of the caucasion children and youth.
Year
Issue
28
Pages
311-324
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Bedrosjan R., Dajekutiun. Instytucja rodziców zastępczych w rodach książęcych i królewskich w starożytnej Armenii, Warszawa 1987.
 • Butowt‑Andrzejkowicz M., Szkice Kaukazu, Warszawa 1859, t. 1.
 • Chodubski A., Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, Gdańsk 1986.
 • Chodubski A., Imam Szamil (1796‒1871) i jego działalność, „Rocznik Tatarów Polskich” 1994, t. 2.
 • Chodubski A., Odrębność narodowościowa i etniczna Kaukazu w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji świata, w: Narody w XXI wieku, red. A. Hołub, Olsztyn 2007. Chodubski A., Rodak za jednego funta, „Głos Wybrzeża”, z dn. 14‒15 stycznia 1984 r.
 • Ciembrosiewicz J., Z żołnierki na Kaukazie. Na podstawie pamiętników Karola Kalinowskiego, Lwów 1908.
 • Floriana Zielińskiego (1806‒1891) kaukaskiego zesłańca politycznego „Opisanie o plemionach kaukaskich górali, z ich obrzędami, obyczajami w cywilnym, wojskowym i domowym życiu”, Biblioteka PAN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 4967/III.
 • Gralewski M., Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli, Lwów 1877.
 • Kalinowski K., Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamala, Warszawa 1883.
 • Koswen M. O., Siemijnaja obszizna i patronimija, Moskwa 1963.
 • Kowalewskij M. M., Zakon i obyczaj na Kaukazie, Moskwa 1890, t. 2.
 • Lang D. M., Armenia kolebka cywilizacji, Warszawa 1975.
 • Masłowski W., Szkice Kaukazu, Lwów 1877.
 • Miłoszowie G. i A., Kaukaz, Warszawa 1979.
 • Sowremiennaja kultura i byt narodow Dagestana, Moskwa 1981.
 • Strumph E., Obrazy Kaukazu, Warszawa 1900.
 • Zakrzewska‑Dubasowa M., Historia Armenii, Wrocław 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed98c96e-afd3-4d44-b593-bb38ff7ebbe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.