PL EN


2010 | 2(6) | 117-142
Article title

Życie kulturalne Polaków w Mandżurii w latach 1897–1947

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural life of Poles in Manchuria, 1897–1947
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is dedicated to the Polish colony in Manchuria, which came into being at the turn of the 19th and 20th centuries and lasted for over 50 years. In successive parts, the author discusses manifestations of cultural life of Poles in Manchuria. He concentrates mostly on Polish cultural institutions created by Poles, the magazines they published. The author points out the merits of some greatest representatives of the colony. The important role was also played by Polish Consulate in Harbin and its workers dedicated to their tasks. After the Second World War broke out, the situation of Polish community became more difficult, and the colony ceased to exist under communist regime in China. Poles left and material traces of their residence in Manchuria also ceased to exist.
Keywords
Year
Issue
Pages
117-142
Physical description
Contributors
author
 • Hankuk University of Foreign Studies w Seulu, Korea Południowa
References
 • Aleksandrowicz A., 1937, Mandżuria, jej przeszłość, teraźniejszość, kraj i ludzie, Warszawa.
 • Brudzewska J., 1928, Bursa Polska w Harbinie, w: Grochowski K., red., Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin.
 • „Daleki Wschód”, 1934, nr 1, Harbin („Listy Harbińskie”).
 • „Daleki Wschód”, 1934, nr 6, Harbin („Listy Harbińskie”).
 • „Daleki Wschód”, 1934, nr 7, Harbin („Listy Harbińskie”).
 • „Daleki Wschód”, 1936, nr 8, Harbin („Listy Harbińskie”).
 • Daszkiewicz R.K., 1983, Harcerstwo polskie poza granicami kraju od zarania do 1930 r. w relacjach i dokumentach, Lublin.
 • „Echo z Dalekiego Wschodu”, 1922, nr 10, dodatek, Tokio.
 • Gimnazjum Polskie im. H. Sienkiewicza i Szkoła Początkowa im. św. Wincentego a` Paulo w Charbinie (Chiny), 1923, „Pamiętnik Charbiński”, Harbin.
 • „Głos Studenta”. Organ Polskiego Koła Studenckiego, 1932, nr 4, Harbin.
 • Grochowski K., 1923, Przyszłość żywiołu polskiego w Chinach, „Pamiętnik Charbiński”, Harbin.
 • Grochowski K., red., 1928, Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin.
 • Historia parafii polsko¬ katolickiej w Charbinie, 1923, „Pamiętnik Charbiński”, Harbin.
 • Jabłońska A., Krąkowski K., 1961, Z dziejów Polonii Harbińskiej, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 2, Warszawa.
 • Ł-a A., Prasa polska na Dalekim Wschodzie, 1934, „Daleki Wschód”, nr 7(57), Harbin.
 • Nernhejm S., 1934, Polonia harbińska (zarys historyczny), „Daleki Wschód”, nr 7(57), Harbin.
 • Stowarzyszenia polskie w Charbinie, 1923, „Pamiętnik Charbiński”, Harbin.
 • „Sybirak”, 1937, nr 1, Warszawa.
 • Theiss W., 1992, Dzieci Syberyjskie – dzieje dzieci polskich repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919–1923, Warszawa.
 • „Tygodnik Polski”, 1937, nr 12, Harbin.
 • „Tygodnik Polski”, 1938, nr 9, Harbin.
 • Winiarz A., 1984–1985, Działalność Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Harbinie (1942–1945), „Rocznik Polonijny”, Lublin.
 • Wojas B., Z., 1974, Dzieje Polonii Charbińskiej, „Zeszyty Historyczne”, nr 30, Paryż.
 • Woźniakowski K., 1976, Polonia chińska w latach 1897–1949 i jej życie kulturalno¬ literackie, cz. 1, „Przegląd Polonijny, z. 1, Wrocław.
 • [Przedruk rozdziału: Życie kulturalne Polaków w Mandżurii za: Kim Yong¬ Deog, Kolonia polska w Mandżurii 1897–1947, Kraków: Promo, 2001].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eda2807d-2131-4b69-81e0-b68898a8d461
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.