Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 255-263

Article title

Innowacyjność blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DLT)

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Blockchain innovation as a distributed ledger technology (DLT).

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie przesłanek innowacyjności blockchain jako rodzaju rozproszonego rejestru danych, scharakteryzowanego poprzez pryzmat zasad jego funkcjonowania na rynku kryptowalut. Szczególne znaczenie w funkcjonowaniu blockchain przypisano wyeliminowaniu czasochłonnych procedur rozliczenia i rozrachunku polegających na rejestrowaniu zmian własności i transferze pieniądza poprzez dedykowane tym celom instytucje centralne. Tym samym w artykule wykazano, iż praktyczne zastosowanie blockchain na rynku kryptowalut pozwoliło na uzyskanie trwałej stabilności funkcjonowania systemu płatności i bezpieczeństwa transakcji dla anonimowanych uczestników przy znaczącej redukcji kosztów transakcyjnych. Wykazano także, iż innowacyjność blockchain wynika z szeregu przesłanek, które znacząco usprawniają elektroniczny obieg aktywów, z atutem bezspornego uwiarygodnienia praw własności na czele. Gwarantem bezpieczeństwa stron transakcji staje się rozproszony rejestr danych z wykorzystaniem technik kryptograficznych, a nie nadzór pośrednika i jakość stosowanych przez niego systemów zabezpieczeń centralnych rejestrów danych.
EN
The paper aims to demonstrate the premises of blockchain innovation as a kind of distributed data register. The special importance was attributed to the elimination of time-consuming settlement procedures involving multiple records of data and long transfer of money through dedicated central institutions. Thus, the article points out that the use of blockchain enables the lasting stability of direct payments system for anonymous participants with a significant reduction of transaction costs. The high level of security arises from distributed data register based on the cryptographic techniques to protect the data integration. As a consequence, the stable activity of the intermediary with central data register is due to be undermined.

References

  • Bashir I., Mastering Blockchain. Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained, 2nd Edition, Packt Publishing Ltd, 2017.
  • Crosby M., Pattanayak P., Verma S., Kalyanaraman V., Blockchain technology: Beyond bitcoin, Applied Innovation Review, issue no 2/2016.
  • Hileman G., Rauchs M., Global Blockchain Benchmarking Study, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2017.
  • Huberman G., Leshno J.D., Moallemi C.C., Monopoly Without a Monopolist: An Economic Analysis of the Bitcoin Payment System, CEPR Discussion Paper, No. 12322/2017.
  • Nakamoto S., 2008, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, working paper.
  • Nowakowski W., 2014, Kryptografia współczesna, zagadnienia wybrane, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa.
  • Kisiel M., 2017, Co to jest blockchain i kto powinien się go obawiać?, Bankier, 21.11.
  • Swan M., 2015, Blockchain: Blueprint for a new economy, O’Reilly Media, Inc.
  • Tapscott D., Tapscott A., 2016, Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world, Penguin.
  • https://chrispacia.wordpress.com (dostęp: 13.02.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-edc882e4-d8c4-4c84-81be-1cc337607a64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.