PL EN


2010 | 6(10) |
Article title

Wypadek przy pracy z punktu widzenia prawa i medycyny

Content
Title variants
EN
Accidents at work
Languages of publication
Abstracts
PL
Ryzyko wypadkowe wydaje się być wpisane w charakter każdej pracy. Wynika to przede wszystkim z istoty zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy, w wyniku którego zawsze ktoś poniesie uszczerbek materialny, utraci zdrowie lub życie bądź zostanie narażony na takie niebezpieczeństwo. W niniejszym artykule zostanie dokonana analiza definicji wypadku przy pracy oraz jego elementów składowych zarówno w ujęciu doktrynalnym, ustawowym, jak i w aspekcie bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Celem niniejszej rozprawy będzie próba ujęcia wypadku przy pracy w jego medyczno- -prawnych relacjach ze szczególnym naciskiem na kontrowersyjne zagadnienie chorób układu krążenia, w tym zawału serca jako przyczyny wypadku przy pracy.
EN
The risk of accidents seems to be inscribed in the nature of each job. This is mainly due to the substance of the event, which is an accident at work, as a result someone always suffer material injury, lose health or life, or will be exposed to such danger. In this article, will be accomplished analysis of the definition of accident at work and its components both in terms of doctrinal, legal, and in the aspect of the rich jurisprudence of The Supreme Court. The purpose of this discourse will be attempt to apprehend an accident at work in its medicaly-legal relations, with particular emphasis on the controversial issue of cardiovascular diseases, including heart attack as the cause of an accident at work
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-edcf4fcc-2679-4b13-b397-fcf774bbca67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.