Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 178 | 235-249

Article title

Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce

Content

Title variants

EN
Risk Analysis of Demographic Aging in Selected Poland Cities

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the paper work we will take study of the occurrence of demographic aging risk. We will use population study carried out in 2011, and the methods of analysis of demographic and regional indicators. We will begin with setting the rate of demographic aging and the selectivity index influx to urban people over the age of 50, and then move on to assess the demographic gap perceived as functioning in health risk in selected cities in Poland.

Year

Volume

178

Pages

235-249

Physical description

Contributors

References

  • Cieślak M., 1992: Demografia. Metody analizy i prognozowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Cieślak M., 2004: Pomiar procesu starzenia się. "Studia Demograficzne", nr 2/146.
  • Długosz Z., 1998: Próba określania zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym. "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
  • Gromulska L., Wysocki M.J, Goryński P., 2008: Lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) - zalecany przez Unię Europejską syntetyczny wskaźnik sytuacji zdrowotnej ludności. "Przegląd Epidemiologiczny", 62(4).
  • Holzer J., 2003: Demografia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Mioduszewska M., 2008: Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. OBM WNE UW, Warszawa.
  • Wróblewska W., 2008: Sumaryczne miary stanu zdrowia populacji. "Studia Demograficzne", 153-154 (1-2).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ededbc3b-d866-4a7c-8225-be0d46bd6197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.