PL EN


2016 | 7(9) | 255-261
Article title

Marcin Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, seria Monografie Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulan”, t. 3, Kraków 2015, ss. 183

Authors
Content
Title variants
EN
Review: Marcin Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2015, pp. 183
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Year
Issue
Pages
255-261
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
reviewer
References
 • Bartoszewicz A., Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki”, t. 22, 2010.
 • Bartoszewicz A., Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa 2011.
 • Drelicharz W., Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Kraków 2012.
 • Friedberg M., Kancelaria miasta Kazimierza pod Krakowem 1355-1802, „Archeion”, t. 36, 1962.
 • Friedberg M., Kancelaria miasta Krakowa do połowy XVIII w., „Archeion”, t. 24, 1955.
 • Inwentarz archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 1335-1802, oprac. M. Friedberg, Warszawa 1966.
 • Kodeks Dyplomatyczny miasta Krakowa cz. 1-2, oprac. F. Piekosiński, Kraków 1879-1882.
 • Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.
 • Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A., Dyplomatyka wieków średnich, Łódź 1971.
 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codocibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur. Ps. 4, Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548). Vol. 1, Acta cancellariorum 1507-1548, oprac. T. Wierzbowski, Varsoviae 1910, nr 1033.
 • Piekosiński F., Szujski J., Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa: od r. 1300 do 1400, Kraków 1878.
 • Ekielski E., Miasto Kazimierz i budowle akademickie w tem mieście, Kraków 1869.
 • Piskorska H., Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793 r., Toruń - Łódź 1956.
 • Radtke I., Kancelaria miasta Poznania do roku 1570, Poznań 1967.
 • Samsonowicz H., Z badań nad kancelarią małych miast w Polsce w XV wieku, „Miscellanea Historico- Archivistica”, t. 1, 1985.
 • Stankowa M., Kancelaria miasta Lublina XIV-XVIII w., Warszawa 1968.
 • Starzyński M., Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku, Kraków 2016.
 • Tandecki J., Dokumenty i kancelarie miejskie, [w:] Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015.
 • Tandecki J., Organizacja i działalność kancelarii w Toruniu i innych średniowiecznych miastach hanzeatyckich, „Zapiski Historyczne”, t. 69, 2004.
 • Węcowski P., Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Kraków 2014.
 • Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-edf03f4f-f8de-4455-bb3f-649d4015dc8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.