PL EN


2015 | 2(33) | 177-200
Article title

Eurosceptyzym polskich partii politycznych – ile w tym przekonania, a ile pragmatyzmu?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Eurosceptic Polish political parties – how much of the belief, and how much of the pragmatism?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to consider the Euroscepticism of Polish political parties in the period before the accession to the EU and after 2004. Empirical material for this article is contained in electoral manifestoes of four Polish political parties defined by author as Eurosceptic (League of Polish Families, Self‑Defence, Law and Justice, Congress of New Right), published between 2001 and 2014. The author is looking for answer to the question, as far the Eurosceptic position of political party is the result of the party’s relationship to the EU and the axiology, expressed in their political manifestoes, and as far there is the tactical response to the expectations of their electorates.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bouillaud Ch., L’euroscepticisme partisan lors des élections européennes de juin 2004. Un premier essai d’estimation et d’explication, [w:] Parlement puissant, électeurs absents? Les élections européennes de juin 2004, red. P. Delwit, P. Poirier, Bruxelles 2005, Sociologie Politique.
 • Bourdieu P., La représentation politique, „Actes de la Recherche en Science Sociales” 1981, Vol. 36‑37.
 • Brack N., Eurosceptycy w Parlamencie Europejskim, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/101/2001, Poglądy na temat integracji z Unią Europejską, Warszawa, VII 2001.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/103/2012, Opinie o sytuacji w strefie euro i integracji europejskiej, Warszawa, VII 2012.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/115/2005, Ocena pierwszego roku członkostwa Polski w UE, Warszawa, VI 2005.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/157/2002, Społeczne poparcie dla integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa, IX 2002.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/174/2006, Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w UE, Warszawa, XI 2006.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/180/2008, Opinie o wprowadzeniu Polsce euro, Warszawa, XII 2008.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/20/2002, Czy Polacy chcą euro?, Warszawa, I 2002.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/27/2003, Społeczne poparcie dla integracji z Unią Europejską, Warszawa, II 2003.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/37/2011, Wprowadzenie euro w Polsce – akceptacja, skutki, uwarunkowania, Warszawa, IV 2011.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/50/2009, Stosunek do wprowadzenia w Polsce euro, Warszawa, III 2009.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/52/2011, Siedem lat obecności Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, V 2011.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/54/2009, Postrzeganie instytucji unijnych, Warszawa, IV 2009.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/56/2010, Sześć lat obecności Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, IV 2010.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/56/2013, Instytucje i obywatele w Unii Europejskiej, Warszawa, IV 2013.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/6/2003, Poparcie dla integracji z Unią Europejską na cztery miesiące przed referendum akcesyjnym, Warszawa, I 2003.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/70/2007, Ocena skutków przystąpienia Polski do UE po trzech latach członkostwa, Warszawa, IV 2007.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/75/2004, Opinie o integracji w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, Warszawa, IV 2004.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/81/2010, Wprowadzenie euro w Polsce – poparcie, skutki, poinformowanie, Warszawa, VI 2010.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/99/2002, Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, VI 2002.
 • Charter, Europe of Freedom and Direct Democracy [Deklaracje programowe grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej], [online] http://www.efdgroup.eu/about‑us/our‑charter.
 • Ćwiek‑Karpowicz J., Kaźmierkiewicz P., Pucyk M., Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną, Warszawa 2007.
 • Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków. Program Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Wybory 2007. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2011.
 • Deklaracja Praska, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, [onine] http://ecrgroup.eu/pl/?p=4318.
 • Góra M., Mach Z., Between Old Fears and New Challenges. The Polish Debate on Europe, [w:] European Stories. Intellectual Debates on Europe in National Contexts. red. J. Lacroix, K. Nicolaïdis, Oxford 2010.
 • Grzesik‑Robak A., Polskie partie polityczne wobec integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989‑2004), Toruń 2008.
 • Henderson K., The New Member States: from Europhobia to Euroscepticism, [w:] Les résistances à l’Europe. Cultures nationales, idéologies et stratégies d’acteurs, red. J. Lacroix, R. Coman, Bruxelles 2007, Études Européennes.
 • Janicki M., Strachy na Lachy, „Polityka” 2006, nr 19.
 • Kopecký P., Mudde C., The Two Sides of Euroscepticism. Party Positions on European Integration in East Central Europe, „European Union Politics” 2002, Vol. 3, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1177/1465116502003003002.
 • Lepper A., Lista Leppera, Warszawa 2002.
 • Maliszewski N., Jak zaprogramować wyborcę?, Warszawa 2008, Engram.
 • Manifest polityczny PiS, Warszawa, VI 2001 (dostępny w zbiorach Sekcji Projektów Badawczych i Dydaktycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (dawnej Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego)).
 • Moroska A., Right‑Wing Populism and Euroscepticism in Western and Eastern Europe – List Pim Fortuyn and League of Polish Families, [w:] Euroscepticism and European Integration, red. K. Arató, P. Kaniok, Zagreb 2009, Biblioteka Forum Centra za Politološka Istraživanja, 6.
 • Neumayer L., Euroscepticism as a Political Label: The Use of European Union Issues in Political Competition in the New Member States, „European Journal of Political Research” 2008, Vol. 47, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475‑6765.2007.00721.x.
 • Nijakowski L., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008, Pejzaże Społeczne. Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009, [online] http://www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=program_pis_2009.pdf
 • Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism, t. 1: Case Studies and Country Surveys, red. A. Szczerbiak, P. Taggart Paul, Oxford 2008.
 • Pacześniak A., Europeizacja polskich partii politycznych, Warszawa 2014.
 • Pacześniak A., Kontestacja europejskiej integracji: wyzwanie dla przyszłości Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno‑prawna wspólnota interesów, red. R. Riedel, Toruń 2010.
 • Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005 – IV Rzeczpospolita – sprawiedliwość dla wszystkich, [w:] Wybory 2005. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2006.
 • Program Kongresu Nowej Prawicy na Unio‑wybory 2014, 17 IV 2014, [online] http://www.nowaprawicajkm.pl/info/program‑wyborczy/program‑wyborczy‑do‑pe‑2014/item/program‑wyborczy‑do‑pe‑2014.
 • Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa, VIII 2001 r., [w:] Wybory 2001. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2002.
 • Program Samoobrony, 2003 r. (dostępny w zbiorach Sekcji Projektów Badawczych i Dydaktycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (dawnej Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego)).
 • Program wyborczy KNP, 2011, [w:] Wybory 2011. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2013.
 • Program wyborczy LPR, 2001, [w:] Wybory 2001. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2002.
 • Przyłęcki P., Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki, Warszawa 2012.
 • Rzeczkowski G., Korwiniada, „Polityka” 2014, nr 22.
 • Szczerbiak A., Bil M., When in Doubt, (Re‑)Turn to Domestic Politics? The (Non‑)Impact of the EU on Party Politics in Poland, EPER Working Papers, No. 20/SEI Working Papers, No. 103, 2008.
 • Taggart P., Szczerbiak A., Contemporary Euroscepticism in the Party Systems of the European Union Candidate States of Central and Eastern Europe, „European Journal of Political Research” 2004, Vol. 43, nr 1, [online] http://dx.doi.org/ 10.1111/j.1475‑6765.2004.00143.x.
 • Ulotka Samoobrony, V 2003 (dostępna w zbiorach Sekcji Projektów Badawczych i Dydaktycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (dawnej Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego)).
 • Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, przeł. A. i J. Maziarscy, Warszawa 2007.
 • Zuba K., Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole 2006, Studia i Materiały Uniwersytetu Opolskiego, 367.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-edfe3ec4-fe08-4fe8-8ddb-06b8acb7da0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.