PL EN


2017 | 470 | 97-112
Article title

Ochrona środowiska wodnego a inwestycje drogowe

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Realizując inwestycje drogowe, niejednokrotnie przecinamy tereny cenne przyrodniczo. Wśród różnych związków ze środowiskiem jednym z ważniejszych jest interakcja tych obiektów ze środowiskiem wodnym. Przepisy regulują postępowanie tak, aby w maksymalnie zmniejszyć negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko wodne. W wyniku analizy materiałów źródłowych sformułowano cel badań. Było nim wskazanie najważniejszych przepisów i dokumentów regulujących wpływy inwestycji drogowych na środowisko wodne. Szczegółowym badaniom poddano realizacje procesów budowy obiektu mostowego, sytemu odprowadzania ścieków z obiektu mostowego i przebudowę fragmentu drogi wraz z wykonaniem odwodnienia. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że bardzo dużo uwagi poświęcono właściwemu odprowadzaniu wód z nawierzchni drogowych tak, aby zminimalizować zagrożenie dla wód powierzchniowych i gruntowych ze strony zanieczyszczeń spływających z nawierzchni dróg i mostów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee0a76b5-830c-4923-9bea-ea096d9fbdef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.