PL EN


2010 | 85 | 117-131
Article title

Praktyczne wykorzystanie metody pomiaru oddziaływania kapitału ludzkiego na procesy

Title variants
EN
Method of a Measurement of Human Capital Influence on Processes - Practical Aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące kapitału ludzkiego i jego wpływu na efektywność współczesnego przedsiębiorstwa. Przedstawiona została wybrana metoda pomiaru oddziaływania kapitału ludzkiego na procesy. W drugiej części zaprezentowany został raport z badań oceny wpływu kapitału ludzkiego firmy na efektywność procesu projektowego.
EN
Some theoretical aspects concerning human capital and its influence on a productivity of a contemporary corporation was presented. A chosen method of measuring of a human capital influence on processes in a firm was described. As the illustration of a practical use of this method the research report concerning human capital effect on a designing process was presented.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Politechnika Wrocławska
References
 • 1. Bochniarz P., Gugała K., 2005: Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, POLTEXT.
 • 2. Cichy K., 2008: Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • 3. Fitz-Enz J., 2001: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna.
 • 4. Harasimiuk M., Janczur B., 2003: Praktyka raportowania wyników pomiaru kapitału ludzkiego, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd.
 • 5. Klimek J., 2007: Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw - ich rola i znaczenie, Wyd. Adam Marszałek.
 • 6. Kozińska A. M., 2003: Wartość przedsiębiorstwa a kapitał ludzki, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarządu.
 • 7. Król H., A. Ludwiczyński, 2006: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN.
 • 8. Penc J., 2000: Kreatywne kierowanie, Placet.
 • 9. Schulz T.W., 1981: Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California.
 • 10. Strojny M., 2003: Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd.
 • 11. Tyc W., 2005: Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński.
 • 12. Wronowska G., 2006: Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee0c6a3d-8152-4333-862b-478d2ff5461e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.