PL EN


2009 | 4(70) | 34-39
Article title

Świadomość ubezpieczeniowa posiadaczy nieruchomości w świetle badań ankietowych - cz II

Authors
Content
Title variants
EN
Insurance awareness among property owners according to outcomes of survey (part II)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 504 osób posiadających nieruchomości w regionie o wysokim zagrożeniu katastroficznym w Polsce. Badania zostały zrealizowane w ramach dysertacji i stanowiły jej część empiryczną. Celem ich było określenie poziomu świadomości istnienia zagrożeń i skutków zdarzeń katastroficznych oraz możliwości ubezpieczeń w tym zakresie (świadomość ubezpieczeniowa) w badanej grupie.
EN
The article presents the results of the questionnaire which was carried out on the group of 504 people who owned properties in the region of high catastrophic threat in Poland. The research was carried out in the doctoral dissertation and was its empirical part. The aim of the research was to describe the level of the awareness of the existing of threats and results of catastrophic events and possibilities of insurance against them (insurance awareness) in the researched group.
Year
Issue
Pages
34-39
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń
References
  • Garczarczyk J., Determinanty jakości usług w opinii menedżerów i klientów zakładów ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2002, nr 1/2 A.
  • Kałkowski L., Polski rynek nieruchomości. Bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Miast (IRM), Kraków 2007.
  • Luszniewicz A., Statystyka warunków bytu ludności, SGPiS, Warszawa 1969.
  • Rogowski S., Policha K., Wpływ świadomości ubezpieczeniowej Polaków na decyzje o zarządzaniu ryzykiem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Warszawa 2000, nr 19.
  • Wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji 504 respondentów (blisko 14 tys. odpowiedzi).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee303c76-6bb0-4ff2-90bc-739b8db8bf64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.