PL EN


2011 | 5(12) | 94-111
Article title

Piłsudczyzm a Prawo i Sprawiedliwość. W poszukiwaniu podstaw do analogii

Content
Title variants
EN
Piłsudski and “Law and Justice”. Attempt to draw an analogy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a comparative analysis of Piłduski’s camp and “Prawo i Sprawiedliwość”. Similarities between the party and marshal’s followers are visible both in the time of rule of the party in years 2005–2007 and later, especially after the catastrophe in Smoleńsk in April 2010. It is hard to say explicitly whether existence of Piłsudski’s camp and referring to it is actually well-founded. It is not easy to find analogies in case when there are huge differences in functionality of the Second Polish Republic and contemporary Poland. However, crucial role of the leader in the party, new foreign policy concept and geopolitical bases of country’s functionality and unfulfilled vision of Fourth Polish Republic are the most visible references to the time of Piłsudski’s camp.
Year
Volume
Pages
94-111
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bukowiecki S., Polityka Polski Niepodległej: szkic programu, Warszawa 1922, s. 58–59.
 • Dębiński J., Józef Piłsudski a kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1935, [w:] Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1935). W 70. rocznicę śmierci, red. M. Wojciechowski, Z. Karpus, Włocławek–Toruń 2007, s. 103–106.
 • Dubacki L., Józef Piłsudski — działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, Przegląd Socjalistyczny 2010, nr 3, s. 114-115.
 • Expose Jarosława Kaczyńskiego, za: http://www.pis.org.pl/unit.php?o=rzad, z dnia 21.11.2010.
 • Faryś A., Piłsudski i Piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej 1918– –1939, Szczecin 1991, s. 5-6, 90.
 • Giertych M., Dmowski czy Piłsudski, Wrocław 1995, s. 106–107.
 • Habuda L., Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska. Aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo, Opole 2010, s. 34.
 • Kaczyński: Tusk, Komorowski, Sikorski muszą zniknąć ze sceny politycznej, internetowe wydanie Newsweek.pl, za: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/kaczynski--tusk--komorowski--sikorski-musza-zniknac-ze-scenypolitycznej-,64411,1, z dnia 20.11.2010.
 • Krakuski J., Tragiczna niepodległość: polityka zagraniczna Polski w latach 1919–1945, Poznań 2000, s. 18–19, 191.
 • Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009, s. 180, za: http://www.pis.org.pl/dokumenty.php, a dnia 21.11.2010.
 • Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin 2005, s. 86-96, 143, 146.
 • Strzelecki M., Wizerunek społeczeństwa polskiego w myśli politycznej piłsudczyków w latach 1918–1935, [w:] Wychowanie a polityka. Mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku, red. W. Wojdyło, Toruń 2000, s. 51-52.
 • Wapiński R., Problemy kształtowania elit politycznych II Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku: Studia o grupach elitarnych, t. 7, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1982, s. 244–247.
 • Zaporoski Z., Federalizm Józefa Piłsudskiego 1918–1922, [w:] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trenbicka, Lublin 2007, s. 179.
 • Żurawski P. vel Grajewski, Dynamizm geopolityki. Porównanie położenia międzynarodowego II i III Rzeczypospolitej, [w:] Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, red. J. Kloczkowski, Kraków–Warszawa 2010, s. 19–20, 36, 39.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee3cb483-3199-4cc3-9bdd-8c92a0d66e62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.