Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 1 (121) | 27-42

Article title

„Lęk przed autorstwem” — twórcze pisanie a doświadczenie macierzyństwa

Content

Title variants

EN
“The Anxiety of Authorship” — Creative Writing and the Experience of Motherhood

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article concerns women’s presence in the area of art, especially the complex conditions of mothers’ literary activities. The author analyses the most important inhibitors of mothers’ literary works infuenced, among others, by material, psychological and socio-cultural factors in the context of “anxiety of authorship” and indicates their connections with the process of tradition and literary communication building. The works of contemporary mothers (among others S. Plath, E. Şafak, R. Cusk, J. Jagiełło) related to the record of individual experience is, in the context of the subject matter and emancipatory issues, a gesture of regaining “one’s own room” and one’s own voice as well as a basis to re-vise (A. Rich) the canon of creative imagination.

Year

Volume

60

Issue

Pages

27-42

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Barthes Roland (1997), Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Benjamin Jessica (1994), The Omnipotent Mother: A Psychonalytic Study of Fantasy and Reality [w:] Representation of Motherhood, eds. D. Bassin, M. Horney, M.M. Kaplan, Yale UP, New Haven–London.
 • Bloom Harold (2002), Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson M. Szuster, Universitas, Kraków.
 • Budrowska Bogusława (2003), Ukryte obszary kobiecej kreatywności, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 • Chutnik Sylwia (2012), Rodzić sztukę [w:] Katalog wystawy Matki — Negocjatorki. Sztuka Matek, odsłona siódma, Łódź.
 • Cusk Rachel (2014), Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa, przeł. A. Pokojska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Enright Ann (2004), Making Babies. Stumbling into Motherhood, Jonathan Cape, London.
 • Freud Zygmunt (1974), Pisarz a fantazjowanie, przeł. M. Leśniewska [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, t. II, cz. l, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Gilbert Sandra M., Gubar Susan (1984), The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale UP, New Haven–London.
 • Górnicka-Boratyńska Aneta (2004), Wystarczająco dobra opiekunka [w:] Jestem mamą. Zbiór prawdziwych historii o macierzyństwie, oprac. K. Tubylewicz, Znak, Kraków.
 • Jagiełło Joanna (2014), Hotel dla twoich rzeczy. O życiu, macierzyństwie i pisaniu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Jong Erica (1998), Strach przed lataniem, przeł. M. Fabianowska, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Klein Melanie (2007), Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921–1945, przeł. D. Golec, A. Czownicka, GWP, Gdańsk.
 • Kłosińska Krystyna (1999), Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, eFKa, Kraków.
 • Kłosińska Krystyna (2010), Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kowalczyk Izabela (2012), Matki, artystki, negocjatorki… [w:] Katalog wystawy Matki — Negocjatorki. Sztuka Matek, odsłona siódma, Łódź.
 • Krajewska Joanna (2014), „Kobiecy kompleks przynależności” i historia literatury [w:] Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia, „Women Online Writing Journal”, September, no. 3, [dokument elektroniczny:] http://www.womenonlinewriting.org/uploads/3/0/9/9/30990955/9._joanna_krajewska_article2.pdf [dostęp: 13.04.2016].
 • Kraskowska Ewa (1999), Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kraskowska Ewa (2015), Z dziejów badań nad polskim pisarstwem kobiet [w:] Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX — procesy i gatunki, sytuacje i tematy, red. E. Kraskowska, B. Kaniewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Laplanche Jean, Pontalis Jean-Bertrand (1996), Słownik psychoanalizy, przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, WSiP, Warszawa.
 • Nasiłowska Anna (2004), Czteroletnia filozofka, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Pachmanová Martina (2006), Mobile Fidelities. Coversations on Feminism, History and Visuality, KT Press, London [dokument elektroniczny] https://www.ktpress.co.uk/pdf/mpachmanova.pdf [dostęp: 5.03.2016].
 • Paczoska Ewa (2008), Na strychu i po kątach. Pisarki międzywojenne w cieniu PRL-u (rekonesans) [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. nauk. i wstęp H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Plath Sylvia (2000), Dzienniki 1950–62, oprac. K.V. Kukil, przeł. J. Urban, P. Stachura, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Plath Sylvia (2004), Monachijskie manekiny, przeł. T. Truszkowska [w:] S. Plath, Poezje wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Rich Adrienne (1972), When We Dead Awaken: Writing as Re-vision, „College English”, (Oct), vol. 34, no. 1; [dokument elektroniczny] http://www.jstor.org/stable/375215 [dostęp: 11.02.2016].
 • Rich Adrienne (2000), Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, przeł. J. Mizielińska, Sic!, Warszawa.
 • Şafak Elif (2011), Czarne mleko. O pisaniu, macierzyństwie i wewnętrznym haremie, przeł. N. Wiśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Snitow Ann (1995), Feminizm i macierzyństwo, „Pełnym głosem”, nr 3.
 • Suleiman Susan Rubin (2001), Writing and motherhood [w:] Mother Reader. Essential Writing on Motherhood, ed. M. Davey, New York.
 • Ullmann Liv (1988), Przemiany, przeł. A. Kreczmar, Iskry, Warszawa.
 • Waldman Ayalet (2011), Zła matka. Kronika matczynych wykroczeń, drobnych katastrof i rzadkich momentów chwały, przeł. K. Janusik, Znak, Kraków.
 • Więckowska Katarzyna (2015), „Za kogo ty się uważasz? (1978), czyli jak nie być kimś, kim ma się być [w:] Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości, red. M. Buchholtz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Woolf Virginia (1997), Własny pokój, przeł. A. Graff, Sic!, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ee5322d2-aa29-4bad-89ae-9e090784f5a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.