PL EN


2019 | 10 | 2 | 157-164
Article title

The Application of Computer Programs Supporting the Handwriting Expertise for Consultative Purposes and in Teaching the Forensic Science

Content
Title variants
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article addresses the issue of using computer programs forming the package called GLOBALGRAF in order to perform handwriting examination. Not only are the aforementioned programs used for handwriting expertise by experts, but they can also have application in university education, and more specifically, in teaching forensic science to students. In addition, the article attempts to show the practical aspect of forensic science teaching, using the aforementioned package named GLOBALGRAF, which undoubtedly responds to the needs of modern university education.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
157-164
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0003-4966-584X, Ph.D., D.Sc. in legal sciences, Associate Professor at WSB University in Gdańsk, Faculty of Finances and Management, Institute of Law and Security Studies, Department of Law, Polska
 • ORCID: 0000-0003-3377-462X, Ph.D., Assistant Professor in the Institute of Criminology and Forensic Science, Faculty of Law and Administration of the University of Rzeszów, Polska
References
 • Czeczot, Z., Tomaszewski, T. (1996). Kryminalistyka ogólna. Toruń: Comer.
 • Goc, M. (2016). Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie nowych metod i technik badawczych. Warszawa, Szczecin: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, volumina.pl.
 • Goc, M. (2017a). Computer Programmes – Possibilities for New Quality in Handwriting Examination, Criminalist. International Research and Practice Juridical Journal, 14, 65–74.
 • Goc, M. (2017b). Programy komputerowe szansą na nową jakość badań pismo znawczych. In: G. Juodkaitė-Granskienė (ed.), XIII Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice (p. 275–287), Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizes centras.
 • Goc, M. (2018). Computer Programmes as the Chance to Achieve Objectivity of Handwriting Examinations. Mauritius: Lap Lambert Academic Publishing.
 • Goc, M., Łuszczuk, K., Łuszczuk, A., Tomaszewski, T. (2016). Programy komputerowe jako narzędzie wspomagające ekspertyzę pisma ręcznego. Problemy Kryminalistyki, 294(4), 15–29.
 • Goc-Ryszawa, B. (2013). Programy komputerowe wspomagające ekspertyzę pismo znawczą i ich praktyczne wykorzystanie. Problemy Kryminalistyki, 282(4), 57–67.
 • Hanausek, T. (2009). Kryminalistyka. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Horoszowski, P. (1958). Kryminalistyka. Warszawa: PWN.
 • Łuszczuk, A., Łuszczuk, K. (2012). Scangrafia komputerowa, barwometryczna analiza pisma ręcznego. In: Z. Kegel, R. Cieśla (ed.), Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym (p. 225-234). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
 • Łuszczuk, K., Goc, M., Łuszczuk, A. (2018). Wykorzystanie skangrafii do komputerowej wizualizacji cieniowania pisma ręcznego. Problemy Kryminalistyki, 300(2), 12–23.
 • Pelowska, M. (2003). Zasady procesu karnego a zasady kryminalistyki. Problemy Współczesnej Kryminalistyki, VII, 297–305.
 • Sławik, K. (2003). Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią. Szczecin: Wyd. US.
 • Widacki, J, Konieczny, J. (2008). Przedmiot i zakres kryminalistyki. In: J. Widacki (ed.). Kryminalistyka (p. 1-6). Warszawa: C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee7385fa-5b8c-4d26-aeed-b803a93df2f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.