PL EN


2018 | 2(22) | 85-101
Article title

POZNAŃSKIE TARGI PIWNE JAKO EVENT BIROTURYSTYCZNY W OPINII ODWIEDZAJĄCYCH

Content
Title variants
EN
POZNAŃ BEER EXPO AS A BEERTOURISM EVENT ACCORDING TO VISITORS OPINIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest charakterystyka Poznańskich Targów Piwnych jako eventu kulinarnego oraz jego uczestników w oparciu o badania sondażowe. W ramach badań przeanalizowano główne motywy i preferencje uczestnictwa w wydarzeniu oraz chęć uprawiania turystyki piwnej. Analiza uwzględniała wyniki badań prowadzonych w 2016 roku, które w istotnych przypadkach zestawiono z wynikami z wcześniejszej edycji. Poznańskie Targi Piwne są imprezą o charakterze ponadregionalnym, z możliwością rozwoju do rangi najważniejszego tego typu eventu w kraju. Impreza ma charakter specjalistyczny, gdyż przeważająca liczba uczestników jest birofilami, którzy na bieżąco śledzą trendy w piwowarstwie rzemieślniczym, jednocześnie uprawiają turystykę piwną.
EN
The aim of study is to characterize the Poznań Beer Expo as a culinary event and its participants based on surveys. As part of the research, the main motives and preferences for participation in the event and the desire to make beer tourism were analyzed. The analysis is based on the results of the surveys from 2016, in comparison with the results from the previous year. According to survey results, the Poznań Beer Expo is a transregional event with a possibility to be the most important event in Poland. It’s a specific event because the majority of participants are beerlovers who constantly follow trends in this issue.
Year
Volume
Pages
85-101
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
 • Alonso A.D., Opportunities and Challenges in the Development of Micro-brewing and Beer Tourism. A Preliminary Study from Alabama, “Tourism Planning and Development” 2011, nr 8(4).
 • Babbie E., Podstawy badań społecznych, tłum. A. Kłoskowska-Dudzińska, PWN, Warszawa 2008.
 • Bujdosó Z., Szücs C., Beer Tourism from Theory to Practice, “Academica Turistica” 2012, nr 5(1).
 • Bujdosó Z., Szücs C., A New Way of Gastronomic Tourism. Beer Tourism, “Acta Turistica Nova” 2012, nr 6(1).
 • Caffyn A. Beer and Tourism. A Relationship Worth Fostering, http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=Beer%20and%20Tourism:%20A%20Relationship%20Worth%20Foststering [01.11.2016].
 • Charzyński P., Podgórski Z., Polscy biro- i enoturyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna, „Turystyka Kulturowa” 2017, nr 5.
 • Charzyński P., Podgórski Z., Jasińska M., Stan i perspektywy rozwoju biroturystyki w województwie śląskim, [w:] Kultura i turystyka – miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Duda-Gromada K. Biroturystyka w Polsce – charakterystyka zjawiska, „Prace i Studia Geograficzne” 2013, nr 52.
 • Jablonská J., Pôbiš T., Timčák G.M., Beer Tourism in Slovakia, Geotour and Irse 2013. Conference Proceedings 25–27 September. Strategies of Building Geotourist and Geoheritage Attractions, KGHM Cuprum Ltd Research and Development Centre, Technical University of Kosice, University of Miskolc, Wrocław–Złoty Stok 2013.
 • Kosmaczewska J., Turystyka piwna jako nowy przejaw aktywności turystycznej w Polsce, [w:] Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, Poznań 2008.
 • Kraftchick J.F. et al., Understanding Beer Tourist Motivation, “Tourism Management Perspectives” 2014, vol. 12.
 • Nadulski R., Panasiewicz M., Zawiślak K., Uwarunkowania rozwoju turystyki piwnej w Polsce, [w:] Trendy żywieniowe w turystyce. Tradycje i dziedzictwo kulinarne, red. H. Makała, WSTiJO, Warszawa 2016.
 • Niester J.G.A., Beer Tourism and Regional Identity. Relationships between Beer and Tourism in Yorkshire, England, Masters of Applied Environmental Sciences Thesis, University of Waterloo, Canada 2008.
 • Plummer R. et al., Beer Tourism in Canada along the Waterloo–Wellington Ale Trail, “Tourism Management” 2005, nr 26(3).
 • Rogowski M. Turystyka piwna w Polsce – aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka i zainteresowania biroturysty, „Turystyka i Rekreacja” 2016, 17(1), s. 207–226.
 • Rogowski M., Kuc M., Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o browary regionalne Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, [w:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, seria Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3, red. R. Waluś, J. Wojciechowska, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 • Strojny A., Browary w Polsce, Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Wąs J., Poznańskie Targi Piwne jako event biroturystyczny w opinii jego uczestników, maszynopis pracy dyplomowej, Katedra Turystyki i Rekreacji UAM, Poznań 2016.
 • Zong G., Zhao X.-D., Comparison between the Munich Oktoberfest and the Qingdao International Beer Festival, “Tourism Tribune” 2013, nr 28(5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee77aa5b-50f3-424b-bc4d-956362fe574f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.