PL EN


2015 | 5 (784) | 87-96
Article title

Przestrzenne rozszerzenie problematyki modelowania procesów biznesowych

Title variants
EN
Spatial Extension of Problem in Modelling Business Processes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Modelowanie procesów biznesowych jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami i przedsięwzięciami. Podstawowe narzędzia kładą główny nacisk na algorytmy procesów oraz wymagane zasoby (podejście zasobowe). Wydaje się jednak, że jednym z istotnych czynników wpływających na realizację procesów biznesowych jest szeroko pojmowana przestrzeń. W modelowaniu procesów biznesowych przestrzeń może mieć zarówno znaczenie geograficzne, jak i heurystyczne. W prezentowanym artykule wskazano na znaczenie przestrzeni w procesach modelowania, a następnie realizacji procesów biznesowych.
Business process modeling is one of the key issues related to the implementation of the process approach in the management of organizations and projects. The basic tools are focused on algorithms, processes and required resources (resource approach). However, it seems that one of the important factors affecting the implementation of business processes is widely understood space. In business process modeling space can be both the importance of geographic and heuristic. In the present article the importance of space in the process of modeling and execution of business processes is indicated.
Contributors
  • dr Cezary Stępniak, Politechnika Częstochowska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee9148cf-d7ce-4d36-9371-5cf05406f4d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.