PL EN


2009 | 1(67) | 52-57
Article title

Regionalne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej

Authors
Content
Title variants
EN
Regional diversification of the housing situation of households
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania było ustalenie przestrzennego zróżnicowania kraju ze względu na sytuację mieszkaniową w poszczególnych województwach, w ujęciu podmiotowym, to znaczy z punktu widzenia gospodarstw domowych. W opracowaniu oparto się na informacjach uzyskanych z „Diagnozy Społecznej 2007”, które odzwierciedlają subiektywne odczucia i opinie respondentów na temat ich sytuacji mieszkaniowej. Zastosowane metody wielowymiarowej analizy porównawczej wskazują, że najlepsza sytuacja mieszkaniowa występuje w województwach: wielkopolskim i opolskim, natomiast najgorsza w województwach: lubelskim i kujawsko-pomorskim oraz, że sytuacja ta w największym stopniu zależy od powierzchni użytkowej mieszkań oraz ich wyposażenia w łazienkę z wanną lub prysznicem.
EN
The aim of the study was to analyze a regional diversification of the housing situation of households in polish voivodships. The empirical material for this study was based on information from “Social Diagnosis 2007” which reflects subjective feelings and respondents' opinions on their housing situation. The applied methods of multidimensional comparative analysis show that the best situation is in voivodships: wielkopolskie and opolskie, however the worst in provinces: lubelskie and kujawsko-pomorskie. Besides, this situation mostly depends on usable floor space of dwellings and their equip with bathroom or shower.
Year
Issue
Pages
52-57
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Instytut Ekonomiczny
References
  • Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński i T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
  • Dziworska K., Trojanowski D., Kierunki rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, w: Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T.G. Geurts, P. Lorens, Wydawnictwo „Urbanista”, Warszawa 2007.
  • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  • Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
  • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.
  • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  • Sobczyk M., Syntetyczny miernik jakości środowiska przyrodniczego, w: Klasyfikacja i analiza danych. Problemy teoretyczne. Taksonomia, red. K. Jajuga, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  • Stec M., Analiza porównawcza miar syntetycznych rozwoju społeczno-gospodarczego województw, „Wiadomości Statystyczne” 2007, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee9c8919-e712-4b54-bfc0-6cc8756f3592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.