Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/1 | 103–109

Article title

Prefix po- in acquisition from a cognitive linguistic perspective

Title variants

PL
Akwizycja prefiksu po- z perspektywy językoznawstwa kognitywnego

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę rozwoju mowy dziecka zaczynającą się od powtarzania utartych zwrotów do tworzenia abstrakcyjnych schematów pozwalających na formułowanie własnych ,niezasłyszanych wcześniej wypowiedzi. Analiza oparta jest na bogatym korpusie danych jednego polskojęzycznego dziecka. Badania zaprezentowane w artykule potwierdzają hipotezy wywodzące się z założeń językoznawstwa kognitywnego dotyczące charakteru procesu uczenia się pierwszego języka. Hipotezy te dotyczą przede wszystkim stosunkowo długiego okresu polegania wyłącznie na schematach niższego rzędu oraz braku momentu wyraźnego postępu w rozwoju mowy dziecka, który wskazywałby na opanowanie konkretnej reguły gramatycznej

Year

Issue

Pages

103–109

Physical description

Contributors

  • Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eeaa376c-21c7-4913-8218-a6194f62ca95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.