PL EN


2010 | 2(16) | 57-77
Article title

Entrepreneur’s business models

Authors
Content
Title variants
PL
Modele biznesu przedsiębiorcy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a discussion around the essence and meaning of the entrepreneur’s business model and its components. Further, the article provides and characterises seven classification systems that cover all the features of corporate owners: legal status, economic goal, contribution to the realisation of a business idea, investment horizon, participatory rate, attitude to risk and the most important—theirs role in creating business model. The article characterises the dualistic and monistic system of management and supervision in an enterprise. It stresses their grave importance for the owner’s supervision, as well as for operations of the enterprise. Through a comparative analysis of both systems the conditions of applying them are indicated, as are the assumptions to use one of them.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję wokół istoty i znaczenia modelu biznesu, jak również wybranych, ważniejszych jego komponentów. Zaprezentowano krótką charakterystykę struktury własności w przedsiębiorstwie oraz klasyfikację właścicieli ze względu na ich status prawny, spełnianą rolę w określeniu celów organizacji, aktywność, skłonność do ryzyka, okresu inwestowania, jak również z punktu widzenia udziału we własności oraz ze względu na ich znaczenie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem oraz kształtowania modelu biznesu. Nadto w artykule scharakteryzowano dwuszczeblowy i jednoszczeblowy system zarządzania i nadzoru w przedsiębiorstwie. Podkreślono ich duże znaczenie dla nadzoru właścicielskiego, jak również dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dokonując analizy porównawczej obu systemów, wskazano na warunki ich stosowania, przesłanki wyboru jednego z nich.
Year
Issue
Pages
57-77
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, leszek.koziol@mwse.edu.pl
References
 • Bieniak J., Bieniak M. 2005. Społka akcyjna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-664-2.
 • Cejmer M., Napierała J., Sojka T. (ed.). 2006. Corporate governance. Europejskie Prawo Społek. Vol. 3. Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 83-7444-422-3.
 • Chesbrough H., Rosenbaum R. S. 2000. The role of the business model in capturing value from innovation (working paper). Boston: Harvard Business School.
 • Donath R. 1999. "Taming e-business models". ISBM business marketing web consortium 3 (1). State College (PA). Institute for the Study of Business Markets, pp. 1–24.
 • Gołębiowski T., Dudzik T. M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. 2008. Model biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 978-83-7378-347-8.
 • Gordijn J., Akkermans J., Van Vlier J. 2001. "Designing and evaluating e-business models". IEEE Intelligent Systems, vol. 16 (4), pp.11–17.
 • Hedman J., Kalling T. 2003. "The business model concept. Theoretical underpinnings and empirical illustrations". European Journal of Information Systems, vol. 12, pp. 49–59.
 • Heubischl J. S. 2006. European network governance. Corporate network systematic in Germany, The United Kingdom and France: An empirial investigation. Doctoral thesis. Tutor prof. M. Saat. Tallinn: TUT Department of Business Administration.
 • Hilb M. 2006. "Corporate governance". In: Corporate governance. EBS Review, no. 21 (1) Tallinn: Estonian Business School.
 • Idenburg P. J. 1993. "Four styles of strategy development". Long Range Planning, vol. 26, iss. 6, p. 132.
 • Jeżak J. 2001. "Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli". Przegląd Organizacji, no. 5.
 • Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H. 2008. "Reinventing your business model". Harvard Business Review, vol. 86, iss.12, p. 51.
 • Kozioł L. 2010. "Rola instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa". In: Zarządzanie strategiczne: Strategie organizacji. Ed. R. Krupski. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-60904-12-1.
 • Lis K.A., Sterniczuk H. 2005. Nadzor korporacyjny. Krakow: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-83-3.
 • Monitor Europejski. 2009. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej. ISSN 1732-8268, no. 51.
 • Morris M., Schindehutte M., Allen J. 2005. "The entrepreneur’s business model: Toward a unified perspective". Journal of Business Research, vol. 58, iss. 6, p. 726.
 • Muszyński M. 2006. Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa. Warszawa: Placet. ISBN 83-7488-105-4.
 • Nogalski B. 2009. "Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego". In: Zarządzanie strategiczne: Problemy, kierunki badań. Ed. R. Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-60904-05-3.
 • Obłoj K. 2002. Tworzywo skutecznych strategii: Na styku starych i nowych reguł konkurowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1412-X.
 • Order of the Council (EC) no. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute of the European Company (SE) J. L. U E L 294/1.
 • Pasieczny J. 2005. "Pułapki krótkookresowej racjonalności". Master of Business Administration, no. 6 (77).
 • Senge P. 2002. Piąta dyscyplina: Teoria i praktyka organizacji uczących się. Transl. by H. Korolewska-Mroz. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-68-X.
 • Siemiątkowski T. 2005. "Monistyczny model ładu korporacyjnego w społce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji". In: Wolność gospodarcza: Wybrane zagadnienia prawne. Ed. Z. Niewiadomski. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansow. ISSN 1234-8872, no. 57. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie.
 • Slywotzky A.J. 1996. Value migration. Boston: Harvard Business Review Press. ISBN 0875846327.
 • Sułkowski Ł. 2009. "Myślenie strategiczne 'trzeciego szympansa'". In: Zarządzanie strategiczne: problemy, kierunki badań. Ed. R. Krupski. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-60904-05-3.
 • Thomsen S., Petersen T. 2000. "Ownership structure and economic performance in the largest European companies". Strategic Management Journal, vol. 21, iss. 6, p. 689.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesow gospodarczych i społce europejskiej. Dz. U. z 2005 r. nr 62, poz. 551, zm. Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, Dz. U. z 2006 r. nr 149, poz. 1077.
 • Wolf J. B. 1999. The effects of agency problems on the financial behavior, performance and efficiency of German industrial stock corporations. Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften. ISBN 0820432415.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eeb41c62-1d33-4f9d-bf21-3798629a041c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.