Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 13

Article title

Demarkacja w naukach o bezpieczeństwie

Authors

Content

Title variants

EN
Demarcation in academic disciplines related to security

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Scientific knowledge involves differentiating between what is relevant and irrelevant in the process of describing the reality. While gaining knowledge, demarcation plays a key role of proving the verity of a theory. The science of security, just like any other discipline, determines the value of a theory on the basis of the completeness of justified theorems and hypotheses resulting from scientific cognition. Demarcation confirms instrumental proficiency and mental predisposition related to the use of scientific methods. Lack of demarcation and its criteria disrupts cognition and diminishes, or simply questions, the value of cognition. Therefore, demarcation in science, including the science of security, is a significant element of scientific cognition. It is essential in achieving both the internal goals of scientific knowledge, connected with research requirements, and its external goals, resulting from the social functions of science.

Keywords

Contributors

author
 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Ajdukiewicz Kazimierz, Język i poznanie, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2006.
 • 2. Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2001.
 • 3. Grobler Adam, Metodologia nauk, Aureus-Wydawnictwo Znak, Kraków, 2006.
 • 4. Kotarbiński Tadeusz, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1961.
 • 5. Koterski Artur, Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki koła wiedeńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2001.
 • 6. Pelc Mieczysław, Elementy metodologii badań naukowych, AON, Warszawa, 2012.
 • 7. Popper Karl Raimund, Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2002.
 • 8. Raczkowski Konrad i inni (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa, 2013.
 • 9. Wiśniewski Bernard, Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Wydział Wydawnictw i Poligrafii WSP w Szczytnie, Szczytno, 2011.
 • 10. Woleński Jan, Epistemologia, poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
 • 1. Agassi Joseph, Karl Popper, Radical Philosophy, Toronto, 1995, www.tau.ac.il.
 • 2. Bocheński Józef Maria, Zarys historii filozofii, Kraków, 1993, http://bacon.umcs.lublin.pl.
 • 3. Kuhn Thomas Samuel, The Structure of Scientific Revolutions, Foundations of The Unity of Science, The University Of Chicago Press, Ltd., Londyn, 1970, http://press.uchicago.edu/.
 • 4. Philosophy of Science, Londyn, 1965, http://www.cambridge.org/.
 • 5. Sady Wojciech, Cztery wielkie nurty w metodologii XX wieku, Filozofia Nauki 4/2, Uniwersytet Warszawski, http://bazhum.muzhp.pl/.
 • 6. Słownik Języka Polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl.
 • 7. Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, https://www.gutenberg.org.
 • 8. Worrall John, Filozofia Nauki (Philosophy of Science), Routledge (The Routledge Encyclopedia of Philosophy Online), https://www.rep.routledge.com/articles/science-philosophy.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eebf426b-4347-4fd2-afab-0d9d624b6b87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.