Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 302-315

Article title

Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy było zbadanie związków pomiędzy wartościami ostatecznymi i instrumentalnymi a ściąganiem sprawczym, pomocniczym i niechęcią do nieuczciwej pomocy na sprawdzianie. Zastosowano kwestionariusz Sprawdziany (do pomiaru trzech wymiarów ściągania) oraz Skalę wartości Rokeacha w polskiej adaptacji P. Brzozowskiego. Przebadano 549 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki potwierdziły negatywne związki pomiędzy ściąganiem sprawczym a wartością „uczciwy” oraz „mądrość”. Potwierdzono również pozytywną korelację ściągania pomocniczego z wartością „pomocny” i negatywną pomiędzy tą wartością a niechęcią do pomocy. Nie potwierdzono natomiast związku pomiędzy ściąganiem sprawczym a wartością „wolność”. Dokonano eksploracji związków pomiędzy pozostałymi wartościami ostatecznymi i instrumentalnymi a trzema wymiarami ściągania.

Year

Issue

2

Pages

302-315

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Abdolmohammadi M.J., I Baker C.R. (2006). Accountants’ Value Preferences and Moral Reasoning. Journal of Business Ethics, 69, 11–25.
 • Andrukowicz W. (2003). Ściągi, czyli edukacja na skróty. Edukacja i Dialog, 9(152), 55–61.
 • Brzozowski P. (1987). Skala wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha [Value Scale – Polish Version of the Milton Rokeach Test] W: R.Ł. Drwal (red.), Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej (s. 81–122). Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
 • Głaz S. (2014). Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u uczniów o rożnym poziomie empatii. Psychologia Rozwojowa, 19(1), 103–115.
 • Goźdź J. (2019). Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Henshel A.M. (1971). The relationship between values and behavior: A developmental hypothesis. Child Development, 42(6), 1997–2007.
 • Kobierski K. (2006). Ściąganie w szkole. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Pulfrey C., Butera F. (2016). When and why people don’t accept cheating: self-transcendence values, social responsibility, mastery goals and attitudes towards cheating. Motivation and Emotion, 40, 438–454. DOI: 10.1007/s11031-015-9530-x.
 • Rokeach M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
 • Rokeach M., Regan J.F. (1980). The Role of Values in The Counseling Situation. Personnel & Guidance Journal, 58(9), 576–582. DOI: 10.1002/j.2164-4918.1980.tb00454.x
 • Vohs D.K., Schooler J.W. (2008). The Value of Beliving in Free Will. Psychological Science, 19(1), 49–54. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x
 • Simkin M.G., McLeod A. (2010). Why Do College Students Cheat?. Journal of Business Ethics, 94, 441–453.
 • Śliwerski B., Kobierski K. (2006). Etyczne i wychowawcze aspekty ściągania w szkole powszechnej. Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Etyka w Edukacji, 6, 4–12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eec4e51a-f5a6-4be7-a9d0-eb33ff52eff5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.