PL EN


Journal
2012 | 2(33) | 123–146
Article title

Tożsamość religijna Czesława Miłosza i jego gnostyckie inspiracje

Content
Title variants
EN
Czesław Miłosz’s religious identity and his Gnostic inspirations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The writings of Czesław Miłosz, who was influenced by Gnosis, concern universal questions regarding the experience of human existence in the world, and verify modern view of reality and the matter of human religiosity. The article is focused on the influence of Manichaeism and Gnosticism on Miłosz’s works. Each part of it – there are eight of them – concerns a different aspect of the poet’s religious reflection. Miłosz’s religious inspirations, his conception of God and the Devil, the poet’s theosophical reflection, the problem of erosion of religious imagination, the experience of Determinism in the world, and the idea of resurrection of all beings are all presented in the article. The two last parts concentrate on the matter of religious identity of Miłosz himself, trying to determine whether he was a Catholic or not. In the article’s conclusion, the writings of Miłosz are presented as an integral religious and metaphysical project. The writer himself is presented as a Christian seeking for the truth about reality.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
123–146
Physical description
Contributors
References
 • A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa 1993.
 • C. Miłosz, Druga przestrzeń, Krakow 2002.
 • C. Miłosz, Metafizyczna pauza, Krakow 1989.
 • C. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Wrocław 1996.
 • C. Miłosz, Oeconomia Divina, [w:] tegoż, Wiersze, t. 2, Krakow 1987.
 • C. Miłosz, Świat. Poema naiwne, [w:] Wiersze wybrane, Warszawa 1980.
 • C. Miłosz, Ziemia Ulro, Warszawa 1982.
 • D. H. Frank, O. Leaman, Historia filozofii żydowskiej, Krakow 2009.
 • E. Swedenborg, Krolestwo zwierzęce, cyt. za: S. Toksvig, Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk, tłum. I. Kania, Krakow 2002.
 • J. Błoński, Duch religijny i miłość rzeczy, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/60-61/blonski.html (26.05.2011).
 • J. Dudek, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza, Krakow 1991.
 • K. Kunisz, Głowne idee metafizyczne w tworczości Czesława Miłosza, praca magisterska IFiS UP, Krakow, 2011.
 • K. van Heuckelom, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”, Warszawa 2004.
 • K. Zajas, Miłosz i filozofia, Krakow 1997.
 • Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 2003.
 • Ł. Tischner, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Krakow 2001.
 • M. Piela, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej, „Studia Judaica”, t. 8, 2005, nr 1–2 (15–16).
 • M. Stala, Ekstaza o wschodzie słońca, Krakow 1999.
 • M. Stala, To, co najważniejsze, [w:] http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/60-61/stala.html (21.05.2012).
 • M. Stala, To, co najważniejsze, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/60-61/stala.html (26.05.2011).
 • O. V. de L. Milosz, Les Arcanes suivis de Notes exegetiques, Paryż 1994.
 • P. Nowak, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.
 • S. Weil, Wybor pism, tłum. C. Miłosz, Krakow 1991.
 • Sahih al-Bukhari, t. 3, 49:857, [w:] http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/049.sbt.html, (23.10.2010).
 • Z. Kaźmierczyk, Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza, Gdańsk 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eecd433f-a603-4319-85cd-ee725dde89a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.