PL EN


2015 | 5 | 456-465
Article title

Echa tradycji renesansowej w wybranych pieśniach Józefa Morelowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Echoes of the Renaissance tradition in selected songs of Józef Morelowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Józef Morelowski to zapomniany poeta oświecenia; autor, który został skazany na literacki niebyt. Wśród utworów Morelowskiego tylko Treny na rozbiór Polski włączono do obiegu czytelniczego. Inne utwory, takie jak cykl 78 pieśni, nie zostały ani szerzej odczytane, ani poznane. Interesujące jest, co wpływa na taki stan rzeczy – czyżby epoka oświecenia przyswoiła sobie wiersze o tematyce patriotycznej, skazując inne na zapomnienie? W Pieśniach znajduje się, oprócz różnorodności tematyki, także bogactwo motywów i nawiązań do tradycji literackiej innych epok, zwłaszcza renesansu. Analiza wybranych pieśni Morelowskiego ukaże ich związki z polskim dziedzictwem kulturowym.
EN
Józef Morelowski is a forgotten poet of the Enlightenment, condemned to literary oblivion. Amongst his works, readers are aware only of Lamentations on the dissolution of Poland. Other works, such as the cycle of 78 songs, were neither widely known nor read. It is interesting to reflect on what caused such a state of affairs - did the Enlightennment really assimilate poems of patriotic subject matter for itself, sentencing others to oblivion? Apart from the diversity of the subject matter, a wealth of motives and references to the literary tradition of other ages is also found in in Songs. An analysis of selected songs shows their links with the Polish cultural legacy.
Year
Issue
5
Pages
456-465
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • [1] Aleksandrowska E., Józef Morelowski, [w:] Loth R. (red.), Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, T. III, Warszawa 2002.
 • [2] Aleksandrowska E., Józef Morelowski, [w:] Kostkiewiczowa T., Goliński Z. (red.), Pisarze polskiego oświecenia, T. III, Kraków 1979.
 • [3] Aleksandowska E., O spuściźnie poetyckiej Józefa Morelowskiego, [w:] Morelowski J. (red.), Wiersze Józefa Morelowskiego, Wrocław 1983.
 • [4] Brudziej B., Józef Morelowski - przypomniany poeta oświecenia, „Przegląd Powszechny” 1985, nr 7-8.
 • [5] Kalita Z., Człowiek i świat wartości. Aksjologia renesansowego humanizmu, Wrocław 1993.
 • [6] Karpiński A., Renesans, Warszawa 2007.
 • [7] Kochanowski J., Dzieła polskie, T. I, Warszawa 1976.
 • [8] Kostkiewiczowa T., Horyzonty wyobraźni: o języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984.
 • [9] Libera Z., Oświecenie, Warszawa 1994.
 • [10] Mickiewicz A., Dziady drezdeńskie, cz. III, Wrocław 2012.
 • [11] Morelowski J., Wiersze Józefa Morelowskiego, Aleksandrowska E. (oprac.), Wrocław 1983.
 • [12] Parandowski J., Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992.
 • [13] Pelc J., Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980.
 • [14] Walecki W., Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia, Kraków 1979.
 • [15] Wójcicki J., "Ad modum Sarbievii": wzorce horacjańskie w praktyce twórczej Józefa Morelowskiego, „Ruch Literacki” 1999, z. 6.
 • [16] Ziomek J., Renesans, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eee2764e-e679-4407-8716-bf34587f5f87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.