Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 17-24

Article title

Podejmowanie decyzji w warunkach prawnego i prawniczego potopu informacyjnego.

Content

Title variants

EN
Decision’s Making Process under Conditions of Law’s Information Deluge.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę tzw. „inflacji prawa”, wskazuje jej przyczyny i konsekwencje dla procesu decyzyjnego u człowieka. Należy do nich to, iż w warunkach potopu prawa i informacji o prawie zmniejszają się szanse na właściwą socjalizację prawa (internalizację), rośnie znaczenie powierzchownej legitymizacji formalnej jako jedynego oparcia uznania prawa i obowiązujących norm zachowania. Jest to sytuacja niebezpieczna społecznie. Rozrost informacji przekłada się na poleganie na prywatnych, a nie oficjalnych źródłach wiedzy o prawie. Jest to sytuacja odwrotna od założeń systemu państwa prawa, osłabiająca jego autorytet.
EN
The article treats about “inflation of law” problem, pointing out the reasons and consequences this phenomenon for man’s decision making process. Among them we can observe that under these conditions chances to the proper law socialization growing less and signification of trivial, formal legitimisation became much more important. This situation is dangerous from the social point of view. Growing up the information’s system causes that man depends more on private than official sources of knowledge about law. It is opposite situation to the law-state foundations, which grows less its authority.

Year

Volume

12

Pages

17-24

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

References

  • Dzik B., Tyszka T. [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004.
  • Malawski M., Wieczorek, Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych”, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eeecc0c3-5ffa-492a-ba74-55fffcf3b6d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.