PL EN


2012 | 48 | 4 | 97-108
Article title

Dlaczego personalizm nie jest i nie może stać się filozofią niedzielnego popołudnia

Authors
Title variants
EN
Why personalism is not and cannot become a Sunday afternoon philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jak możemy porozumieć się w sprawie człowieka? Nie czyni tego filozofia egzystencji eksponująca indywidualizm aż do granic patologii, nie czyni tego także utylitaryzm reifikując człowieka zamkniętego w pułapce wzmożonej użyteczności. Personalizm E. Mouniera pomaga człowiekowi w pozbyciu się poczucia alienacji i bezsensu życia. Trójwymiarowa perspektywa postrzegania człowieka, proponowana przez Mouniera, czyli wymiar indywidualny, społeczny i duchowy pokazuje nam, że istnienie innych ludzi i transcendencji nie ogranicza naszej wolności, a wręcz przeciwnie – rozwija w nas odpowiedzialność i relacje osobowe.
EN
How can we agree about man? Neither a philosophy of existence, which emphasizes individualism so much that it borders on pathology, nor utilitarianism, which reifies man locked in the trap of enhanced usability, can offer a solution. E. Mounier’s personalism helps man get rid of the sense of alienation and meaninglessness of life. The three-dimensional perspective through which E. Mounier perceives man, involving the individual, social and spiritual dimensions, shows us that the existence of other people and transcendence does not limit our freedom; on the contrary, it helps develop in us a sense of responsibility and interpersonal relationships.
Year
Volume
48
Issue
4
Pages
97-108
Physical description
Contributors
author
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej, ul. Szczęśliwicka 40, 02–353 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eefbbbea-50e7-4d08-87f2-afb1cb13a859
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.