PL EN


2019 | 4(17) | 5-21 (17)
Article title

KOMPETENCJE DZIENNIKARZY POLITYCZNYCH W PROGRAMIE TYPU TALK-SHOW – MERITUM, FORMA, RETORYKA (NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU STUDIO POLSKA)

Content
Title variants
EN
COMPETENCES OF POLITICAL JOURNALISTS IN A TALK SHOW: ESSENCE, FORM, AND RHETORIC (ON THE EXAMPLE OF THE STUDIO POLSKA TALK-SHOW)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the qualitative content analysis of a talk-show called Studio Polska, broadcast by the Polish national news channel TVP Info. The author researches the content of the programme, its form, as well as the verbal behaviour of journalists and programme participants, using selected rhetorical methods of textual analysis. The purpose is to evaluate the quality of the programme as well as the competence of journalists who host it.
Keywords
Year
Issue
Pages
5-21 (17)
Physical description
Contributors
 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny, Uni-wersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, adres e-mail: krzysztof.grzego rzewski@uni.lodz.pl, ORCID ID 0000-0001-6862-1290
References
 • Bredemeier C. 2007, Czarna retoryka. Siła i magia języka, Warszawa.
 • Budzyńska-Daca A., Kwosek J. 2009, Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa.
 • Czyżewski M., Kowalski S., Tabako T. (red.) 2010, Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, Warszawa.
 • Dudek A. 2016, Historia polityczna Polski: 1989–2015, Kraków.
 • Fabijański P., Ficek E. 2003, Rola publiczności w telewizyjnych programach typu talk-show, Katowice.
 • Godzic W. 2004, Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie, Kraków.
 • Golinowski J., Pierzchalski F. (red.) 2011, Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne, Bydgoszcz.
 • Grzegorzewski K. 2011, Judenfrage. Retoryczny obraz propagandy antysemickiej w III Rzeszy (na przykładzie publicznych wypowiedzi Afolfa Hitlera i innych polityków NSDAP w latach 1933–1945), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polo-nica” 2011, nr 14/1.
 • Grzegorzewski K. 2014, Homo rhetoricus w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym (programy z lat 2005–2007), Łódź.
 • Habielski R. 2009, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa.
 • Held D. 2010, Modele demokracji, Kraków.
 • Heywood A. 2009, Politologia, Warszawa.
 • Kochan M. 2005, Pojedynek na słowa, czyli chwyty erystyczne w publicznych sporach, Warszawa.
 • Kołodziej J. 2011, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Kraków.
 • Lichański J.Z. 2010, Retoryka a/i media. Próba określenia pól wspólnych [w:] Styl – dyskurs – media, red. B. Bogołębska, W. Worsowicz, Łódź.
 • Lisowska-Magdziarz M. 2006, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków.
 • Maj E., Wójcik A. (red.) 2008, Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Lublin.
 • Perelman Ch. 2004, Imperium retoryki, przeł. M. Chomicz, Warszawa.
 • Pisarek W. (red.) 2006, Słownik terminologii medialnej, Kraków.
 • Sobczak B. 2018, Retoryka telewizji, Poznań.
 • Sowa A.L. 2011, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków.
 • Szalkiewicz W. 2007, Słownik polityczny IV RP, Wrocław.
 • Wieczorkiewicz P. 2014, Historia polityczna Polski 1935–1945, Warszawa.
 • Zwoliński A., Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef02c324-27ad-4281-8b58-82364fad29fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.