PL EN


2015 | 23 | 3-4(89-90) | 33-52
Article title

WPŁYW POPULIZMU NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLITYKI SPOŁECZNEJ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ: PRZYPADEK WENEZUELI

Content
Title variants
EN
The Impact of Populism on the Social Policy in Latin America: A Case Study of Venezuela
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Populizm od dekad stanowi jeden z niemal stałych elementów latynoamerykańskiego krajobrazu politycznego. Przywódcy określani mianem populistycznych bardzo często w centrum swojej agendy politycznej stawiają kwestie społeczne, w tym walkę z ubóstwem. Stąd pojawia się pytanie, czy populizm może mieć wpływ na kształtowanie się określonej polityki społecznej, a jeżeli tak to jaki? Niniejszy artykuł analizuje relacje pomiędzy zjawiskiem populizmu a strategiami prowadzenia polityki społecznej w Ameryce Łacińskiej na przykładzie wenezuelskich programów społecznych, Misiones, implementowanych podczas rządów Hugo Chaveza
EN
Since decades populism has remained one of the almost unchangeable features of Latin American political landscape. Leaders, labelled as populist, very often establish social issues, including fight against poverty, in the centre of their political agenda. Hence, it appears a question whether populism can have an influence on shaping particular social policy, and if yes, what kind of the policy? This article analyses relations between the populism phenomenon and the strategies of conducting social policy in Latin America on the example of Venezuelan social programmes, Misiones, implemented during the Hugo Chávez’s rule.
Year
Volume
23
Issue
Pages
33-52
Physical description
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa i nauk Politycznych UW
References
 • Cannon, B. (2009), Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution: Populism and Democracy in a Globalised Age, Manchester: Manchester University Press.
 • Daguerre, A. (2011), „Antipoverty Programmes in Venezuela”, Journal of Social Policy, vol. 40, no. 4, ss. 835-852.
 • De la Torre, C. (1994), „Velasco Ibarra and «la Revolución Gloriosa»: The Social Production of a Populist Leader in Ecuador in the 1940s”, Journal of Latin America Studies, vol. 26, no. 3, ss. 683-711.
 • De la Torre, C., Arnson, C.J. (2013), „Introduction: The Evolution of Latin American Populism and the Debates Over Its Meaning”, w: C. de la Torre, C.J. Arnson (ed.), Latin American Populism in the Twenty-First Century, Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, ss. 1-36.
 • Dornbush, R., Edwards, S. (ed.), (1991), Macroeconomics of Populism in Latin America, Chicago: University of Chicago Press.
 • Hawkins, K.A. (2010), Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jansen, R.S. (2011), „Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism”, Sociological Theory, vol. 29, issue 2, ss. 75-96.
 • Laclau, E. (1977), Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism – Fascism – Populism, London: New Left Books.
 • Laclau, E. (2009), Rozum populistyczny, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji. Madrid, R.L. (2012), The Rise of Ethnic Politics in Latin America, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Melo, D.A. (2012), „On a Condition or a Mission?: Examining the Political Histories of Anti-Poverty Policies in Brazil, Venezuela and Colombia”, Latin American Studies Honors Projects, Paper 6, http://digitalcommons.macalester.edu/lashonors/6 (dostęp: 3.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef215814-cfc2-44df-a1e8-ce52ca9542b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.