Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 104-112

Article title

Różnorodność ze względu na płeć – bariery awansu kierowniczego kobiet

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Problematyka różnorodności pracowników jest jednym z ważniejszych wyzwań w dzisiejszych organizacjach. Pozytywny potencjał różnorodności jest dostrzegany pomimo istniejących barier. Zarządzanie różnorodnością może być rozpatrywane w wielu aspektach. Niniejszy artykuł poświęcony jest wymiarowi płci w miejscu pracy. Jego celem jest opisanie wspomnianych barier na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych oraz studium przypadku, a także przedstawienie możliwych rozwiązań mogących zachęcić kobiety do odgrywania ról kierowniczych w organizacjach.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ef259e9a-72e4-4ffa-a6c5-f8a8d1ac27a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.