PL EN


2013 | 4 | 23-30
Article title

Ochrona patentowa produktów leczniczych – polska perspektywa

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Pharmaceuticals patent protection – the Polish perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje skomplikowane kwestie dotyczące ochrony patentowej produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej perspektywy. Wszelkie implikacje zostały zaprezentowane z perspektywy regulacji międzynarodowych, zwłaszcza przy omówieniu regulacji dotyczących prawa do zdrowia. Autorka na wstępie opisuje ochronę patentową szerzej, sięgając do aksjologii, co pozwala dokładniej zrozumieć mechanizmy rządzące tą gałęzią prawa. W dalszej kolejności dokonano analizy węzłowych zagadnień związanych bezpośrednio z uznaniem zdolności patentowej produktów leczniczych, zwłaszcza dotyczących badania przesłanki nowości oraz patentowania nowego zastosowania, odnosząc się zwłaszcza do tzw. szwajcarskiej redakcji zastrzeżeń. Celem umówienia skomplikowanych kwestii dotyczących polskiego rynku farmaceutyków, gdzie ważną rolę odgrywają zwłaszcza producenci leków generycznych, zaprezentowano regulację tzw. wyjątku Bolara w dozwolonego użytku wynalazku w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu. Na koniec wskazano istotne kwestie na temat tzw. SPC (dodatkowego świadectwa ochronnego), jako instytucji związanej z prawem patentowym, mającym rekompensować krótszy niż w przypadku innych wynalazków okres eksploatacji wynalazku chronionego patentem. We wnioskach podsumowano gąszcz ważnych regulacji związanych ochroną patentową, która w przypadku produktów leczniczych, zwłaszcza w Polsce, charakteryzuje się swoją wyjątkową specyfiką.
EN
The paper presents complicated issues connected with pharmaceuticals patents, particularly from the Polish perspective. All aspects are discussed from the international standpoint, especially pursuant to the right of healthcare. In the beginning, the patent system has been described from the broader view what creates easy and precise possibility to understand difficult mechanisms of the patent system. Then, some material issues bound directly with the patentability and the patent-eligibility, in particular according to the novelty and patenting a new use of an invention, were presented in the light of so-called “Swiss-type claims”. The Bolar exception (a law permitting use of patented products in experiments for the purpose of obtaining an approval of introducing a drug into a market) was described to discuss every complicated matters connected with the Polish pharmaceutical market where generic competitors play a key role. In the end, the Supplementary Protection Certificate regulation as a tool of supplying a real-exercising short patent protection when we count it after introducing a drug into the market was described. In conclusions, some closing remarks were suggested on specific and different patent protection for pharmaceuticals inventions from the protection granted to any other invention, particularly from the Polish perspective.
Year
Issue
4
Pages
23-30
Physical description
Dates
published
2013-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef34ce7b-2fa5-4fb3-ac7a-953aac32e423
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.