PL EN


2001 | 1 | 7-19
Article title

Estetyczna zmiana warty

Content
Title variants
EN
Changing of Guards - New Aesthetics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ogólnie rozumiana kondycja sztuki, jej funkcjonowanie i pojmowanie w określonym czasie zależy od wielu współokreślających ją czynników, jawnych lub ukrytych, pośród których bez wątpienia ważną rolę odgrywają konteksty intelektualne wyartykułowane w estetycznych teoriach. Miniony wiek zaznaczył się w rozwoju form artystycznej ekspresji serią niespotykanych dotąd przemian i przewartościowań, których znaczna część była skorelowana z przemianami w obrębie filozofii. Jaki był wpływ teoretycznego myślenia na zmieniające się ciągle spectrum artystycznej praktyki w świeżo zamkniętym stuleciu i jakie własności współcześnie tworzonej sztuki dają się uzasadnić sensem towarzyszącej jej teorii; jakie wyłaniają się z tego współistnienia szanse a jakie mielizny i zagrożenia - to pytania, które wyznaczają główny temat moich rozważań.
EN
In a wide interpretation condition of art, the letter`s functioning and notion depends on various interlocking factors - either explicite or implicite (obvious or hidden). Among these it is the intelectual context that plays a prominent role in the articulated aesthetic theories. The passing century has left a visible trace in so far as the transformation of art forms is concerned. This influenced unheard of modifications and transvolutions strictly geared up with transformations in the domain of philosophy. In the present article we try to evaluate this mutual modifications.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
1
Pages
7-19
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
  • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef36825a-d824-488e-b8eb-1c00821abdf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.