PL EN


2014 | 37 | 73-92
Article title

Uniwersytet bioprodukcyjny w kontekście społeczeństwa opartego na wiedzy

Content
Title variants
EN
The Bioproductive University
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Based on Hardt and Negri concept I analyzed function of the bioproductive university. The bioproductive university have three function: creating, détournement and management of subjectivities, social relations and commons. I analyzed those function in context of social capital.
Year
Volume
37
Pages
73-92
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Academics Anonymous: Why I’m leaving academia, The Guardian, 01.05.2014.
 • Agamben G., Homo sacer, Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, Warszawa 2008.
 • Agamben G., Metropolis, tłum. J. Majmurek, The European Graduate School.
 • Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, tłum. A. Staroń, „Nowa Krytyka”.
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. S. Orbitek, WAM, Kraków, 2006.
 • Becker G. S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago, Londyn 1993.
 • Bednarek J., Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.
 • Bednarek J., Praca biopolityczna i nowy skład klasowy, „Praktyka Teoretyczna” 5, 2012.
 • Bihr A., Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, tłum. A. Łukomska, Książka i Prasa, Warszawa 2008.
 • Bousquet M., How the University Works. Higher Education and the Low-Wage Nation, Nowy Jork–Londyn 2008.
 • Burawoy M., Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne, tłum. T. Leśniak, Praktyka Teoretyczna.
 • Butler J., For and Against Precarity, “Tidal” 1, 2011.
 • Caffentzis G., Hoisting the “knowledge bank” on its own petard. The World Bank and the double crisis of African universities, EduFactory web journal, zero issue, 2010.
 • Charkiewicz E., Biopolityka (bio-ekonomika) PRLu. O składaniu planu i dopasowaniu ludzi i gospodarki, Seminarium Foucaulta.
 • Chutorański M., Moroz J., Szwabowski O., ‘Subsumcje edukacji’. Koncepcja projektu teoretyczno-badawczego, „Parezja” 2, 2014.
 • Cleaver H., Praca w szkole i walka przeciwko pracy w szkole, tłum. Wila, „Przegląd Anarchistyczny” 13.
 • Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Drapińska A., Zarządzenie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Impuls, Kraków 2001.
 • Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, pod red. M. Czerepaniak-Walczak, Impuls, Kraków 2013.
 • Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 1998;
 • Foucault M., Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, PWN, Warszawa 2011.
 • Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, tłum M. Kowalska, KR, Warszawa 1998.
 • G. Deleuze, Negocjacje, tłum. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2007.
 • Hardt M., Negri A., Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, W.A.B., Warszawa 2005
 • Hardt M., Negri A., Rzeczpospolita, tłum. „Praktyka Teoretyczna”, Ha!art., Kraków 2012.
 • Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zająć, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • Juskowiak P, Kto ma prawo do biopolis? Agamben, Negri i spór o metropolię, “Praktyka Teoretyczna” 2-3, 2011.
 • Kaczmarek T. T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Defin, Warszawa 2009.
 • Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, M. Dudzikowa, S. Jaskulska, R. Wawrzyniak-Beszterda, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak, t. 2, Impuls, Kraków 2011.
 • Keeley B., Human Capital. How what you know shapes your life, OECD, Paryż 2007.
 • Kola A. F., Uniwersytet jako pralnia. Esej o stanie akademickiego namysłu nad nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce, „Rocznik Pedagogiczny” 35, 2012.
 • Kozyr-Kowalski S., Uniwersytet a rynek, Poznań 2005.
 • Kruszelnicki M., Uległość albo bezrobocie, „Rocznik Pedagogiczny” 35/2012
 • Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • Marks K., Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, tłum. M. Ratajczak, PWN, Warszawa 2013.
 • Marks K., Kapitał, t.I, Warszawa, 1951.
 • Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Z. J. Wyrozembski, KiW, Warszawa 1986.
 • Miessen M., Koszmar partycypacji, tłum. M. Choptiany, Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
 • Narodowa strategia spójności. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013, Warszawa 01.072013.
 • Nawój-Połoczańska J., Czym różnią się przepisy kulinarne od Krajowych Ram Kwalifikacji? O algorytmizacji kształcenia i próbach „formatowania” studentów, „Studia Pedagogiczne” 66/2013.
 • Neoliberalizm przed trybunałem, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, tłum. J. P. Listwan, KiP, Warszawa 2009.
 • Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza, interpretacje, konteksty, M. Dzudzikowa, E. Wawrzyniak-Beszterda, S. Jaskulska, M. Marciniak, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, t. 4, Impuls, Kraków 2013.
 • Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej, red. W. Bonefelda, Bractwo Trojka, Poznań 2012.
 • Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Potulicka P., Reforma uniwersytetów amerykańskich – czas przetrwania, „Rocznik Pedagogiczny” 36/2013.
 • Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle). W perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręczniki, Kolokwia, t. II, pod red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Toruń 2011.
 • Read J., The micro-politics of capital: Marx and the prehistory of the present, State University of New York Press, Albany 2003.
 • Roggero G., The Production of Living Knowledge. The Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America, tłum. E. Brophy,Temple University Press, Philadelphia 2011.
 • Rudnicki P., Edukacja w wybranych dokumentach władzy 2009-2012: ku rynkowej optymalizacji wiedzy, „Rocznik Pedagogiczny” 35 2012
 • Segran E., The Adjunct Revolt: How Poor Professors Are Fighting Back, The Atlantic, 28.04.2014.
 • Shaw C., Overworked and isolated - work pressure fuels mental illness in academia, The Guardian, 8.05.2014.
 • Śliwerski B., Sytuacja kształcenia pedagogów w szkolnictwie wyższym w Polsce w kontekście zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań polityków wobec edukacji, „Rocznik Pedagogiczny” 35, 2012.
 • Stańczyk P., Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Szwabowski O., Poza prywatne i publiczne w dyskusji o edukacji wyższej (i nie tylko), Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2, 2014.
 • Szwabowski O., Uniwersytet, fabryka, maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 • Tari M., 20 tez o obaleniu Metropolii, tłum. M. Ratajczak, korekta S. Królak, „Praktyka Teoretyczna” 2-3/2011.
 • Thurow L. C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, tłum. L. Czyżewszki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999;
 • Tronti M., „Fabryka i społeczeństwo”, tłum. S. Królak, Praktyka Teoretyczna.
 • Wieczna radość. Ekonomia społecznej kreatywności, bęc zmiana, Warszawa 2011.
 • Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, red. P. Żuka, Scholar, Warszawa 2012.
 • Wielgosz P., Prorocy na puszczy, Le Monde diplomatigue.
 • Williams J., „Pedagogika długu”, tłum.. P. Kowzan, M. Zielińska, EduFactory.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137-9585
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef3a22df-142d-48f5-9a0a-1b862a1f8f2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.