PL EN


2017 | XXIV | 106-118
Article title

Stefan IV Młody- nieznana karta z dziejów relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Stephen IV of Moldavia- the unknown part of Polish-Moldavian relation in 16th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This Article is devoted to Polish-Moldavian relations during the reign of Stephen IV of Moldavia. This theme played out in the Polish historiography in a completely marginal role. In the studies we find only a brief mention of this ruler. Meanwhile, his reign fell on hard times during Turkish expansion in the Balkans and Moldova barely defended the remnants of a self independence. For Poland, this region played a key role against the threat of Tatars and in the context of the Black Sea trade. That is why King Sigismund the Old wanted to keep its influence in Moldavia and save it for annexation by Turkey. These attempts, however, faced a number of obstacles which can be read in the article.
Year
Volume
Pages
106-118
Physical description
Contributors
 • I LO Koluszki
References
 • Acta et epistole relationum Transylvaniae et Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, wyd. A. Veress, t. 1, Kolozsvar 1914.
 • Acta Tomiciana, t. 1-8, wyd. T. Działyński, Poznań 1852- 1860.
 • Bielski M., Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, t. 2, Sanok 1856.
 • Costin M., Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne, tłum. I. Czamańska,
 • Poznań 1998.
 • Cronica lui Macarie, w: Vechile cronice moldovenesci pana la Urechia, wyd. I. Bogdan,
 • Bucureşti 1891.
 • Cronica Moldopolona de Nicolae Brzeski 1559-1566, w: Cronice inedite atingătoare de istoria romînilor, wyd. I. Bogdan, Bucureşti 1895.
 • Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki, t. 1, cz. 2, t. 2, cz. 1-4, r. 11, t. 15, cz. 1, Bucuresți 1891-1911.
 • Documente privitóre la Istoria Românilor urmare la colecțiunea lui Eudoxiu Hurmuzaki, supl. 1, t. 1, supl. 2, t. 1, wyd. I. Bogdan i in., Bucuresți 1886-1895.
 • Documentele moldovenești de la Ştefăniţă Voevod (1517-1527), wyd. M. Costăchescu, Iași 1943.
 • Dogiel M., Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, t. 1, Wilno 1758.
 • Hubert L., Pamiętniki historyczne, t. 1, Warszawa 1861.
 • Jabłonowski A., Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i listy, Warszawa 1878.
 • Kołodziejczyk D., The Crimean Khanate and Poland-Lithuania : international diplomacy on the European periphery (15th-18th century) : a study of peace treaties followed by annotated documents, Boston 2011.
 • Kronika od r. 1507 do 1541 spisana, w: Biblioteka starożytna pisarzy polskich, wyd. K. Wójcicki, t. 6, Warszawa 1854.
 • Poselstwa i podróże polskie do Turcji, wyd. J. I. Kraszewski, Kraków 1860.
 • Ureche G., Letopisețul țărâi Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă, <http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C8%9Bul_%C8%9B%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C8%9Bara; data dostępu: <09 XII 2016 r.>
 • Volumina Constitutionum, t. 1-2, do druku przyg. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996-2005.
 • Baczkowski K., Międzyleski Wawrzyniec, PSB, t. 21, Kraków 1976.
 • Bogucka M., Bona Sforza, Wrocław 2004.
 • Borzemski A., Sprawa pokucka za Aleksandra, „Przegląd Powszechny”, t. 24, Kraków 1889, s. 169-186, 361-380.
 • Czamańska I., Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996.
 • Czołowski A., Początki Mołdawii i wyprawa Kazimierza Wielkiego r. 1359, „Kwartalnik Historyczny”, R. 4, Lwów 1890, s. 258-285.
 • Czołowski A., Sprawy wołoskie w Polsce do 1412 roku, „Kwartalnik Historyczny”, R. 4, Lwów 1891, s. 569-598.
 • Demel J., Historia Rumunii, Warszawa 1986.
 • Dworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.
 • Dworzaczek W., Odrowąż Stanisław ze Sprowy, PSB, t. 23, Kraków 1978.
 • Dziubiński A., Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 1500-1572 w kontekście międzynarodowym, Wrocław 2005.
 • Iorga N., Istoria armatei românești, t. 1, București 1970.
 • Marek M., Mushati family, <http://genealogy.euweb.cz/balkan/balkan18.html; data dostępu: 09 XII 2016 r.>
 • Morgenbesser A., Przyczynek do dziejów Mołdawii od założenia państwa aż do wygaśnięcia dynastii Dragosza, Lwów 1892.
 • Pociecha W., Królowa Bona. Czasy i ludzie Odrodzenia, t. 2, Poznań 1949.
 • Prochaska A., Sprawy wołoskie w wieku XV, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, Lwów 1888, s. 787-796, 901-912, 1006-1016, 1057-1073.
 • Spieralski Z., Awantury mołdawskie, Warszawa 1967.
 • Spieralski Z., Kampania obertyńska 1531 roku, Warszawa 1962.
 • Stoicescu N., Dicționar al mărilor dregători din Țara Românească și Moldova, sec. XIV-XVII, București 1971.
 • Szujski J., Dzieje Polski podług ostatnich badań, t. 2, Lwów 1862.
 • Rezachevici C., Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova a. 1324 - 1881, t. 1, Bucureşti 2001.
 • Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005.
 • Włodarski B., Chronologia polska, Warszawa 1957.
 • Xenopol A. D., Istoria Rominilor din Dacia Traiana, t. 2, Iași 1889.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef4e77a1-48f9-42a1-8b5b-6d83f5a5eb27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.