PL EN


Journal
2019 | 53/2 | 329-345
Article title

Evaluation of the use of information and communication technology in English coursebooks

Content
Title variants
PL
Ocena zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w podręcznikach do nauki języka angielskiego
Conference
Ewaluacja procesów nauczania i uczenia się języków obcych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present an analysis of the assessment of the use of information and communication technology (ICT) in conventional textbooks for teaching English. After presenting the theoretical framework of the new core curriculum in terms of autonomy and ICT application, the study describes the way in which ICT tools are integrated or ignored in current English textbooks. The study covered textbooks used in the seventh grade of primary school. Six of the eight (one per publisher) textbooks available on the market were selected for this purpose. Qualitative research comprised a thorough evaluation of tasks which comprised explicit references to ICT. The quality of the analysed didactic materials was determined by the potential level of supporting students’ autonomy by using the coursebook tasks in question, measured through a specially designed Likert scale. The conclusions served to propose changes and improvements to these textbooks.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
329-345
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Beckett G.H. & Miller P.C. (eds.) (2006), Project-based Second and Foreign Language Education: Past, Present and Future. Greenwich: Information Age Publishing Inc.
 • Common European Framework of Reference for Teaching Languages: Learning, Teaching, Assessment (2001), Council of Europe. Online: https://rm.coe.int/1680459f97 [access date 14.03.2018].
 • Droździał-Szelest K. (2008), Trening strategiczny na lekcji języka obcego – mit czy rzeczywistość? (in) Pawlak M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań – Kalisz – Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, pp. 405-416.
 • Dörnyei Z. (2007), Research Methods in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press.
 • Dudeney G. & Hockly N. (2007), How to Teach English with Technology. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Dylak S. (2012), Metoda projektów płaszczyzną wzajemnego dostrajania się szkoły i „digital natives”..., “Neodidagmata”, No. 33/34, pp. 167-181.
 • Ellis R. (1997), The Empirical Evaluation of Language Teaching Materials (in) “ELT Journal”, No. 51/1, pp. 36-42.
 • Fried-Booth D.L. (2002), Project Work. 2nd edition, Oxford: Oxford University Press.
 • Gajek E. (2008), Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gajek E. & Michońska-Stadnik A. (2017), Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS UW.
 • Habrat A. (2008), Czy podręcznik pomaga wdrażać ucznia do autonomii? Ewaluacja wybranych podręczników do nauki języka angielskiego w starszych klasach szkoły podstawowej pod katem autonomizacji (in) Pawlak M. (ed.) Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań – Kalisz – Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu oraz Wydawnictwo PWSZ w Koninie, pp. 281-290.
 • Hofman A. (2008), Technologia informacyjna w promowaniu autonomii w świetle wielorakich perspektyw inteligencji uczniów (in) “Języki Obce w Szkole”, No. 6, pp. 63-68.
 • Holec H. (1981), Autonomy and Foreign Language Learning, Oxford: Pergamon.
 • Konsek K. (2004), Rozwijanie autonomiczności poprzez Internet (in) Pawlak M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, pp. 265-275.
 • Krajka J. (2007), English Language Teaching in the Internet-assisted Environment – Issues in the Use of the Web as a Teaching Medium, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kruk M. (2009), Rola nauczyciela i ucznia w klasie językowej a rozwijanie autonomii ucznia za pomocą Internetu (in) Pawlak M., Derenowski. M., Wolski. B.(eds.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, pp. 237-249.
 • Kruk M. (2011), Rozwijanie autonomii ucznia za pomocą zasobów Internetu – prezentacja wyników jakościowych badania eksperymentalnego (in) Pawlak M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel. Poznań – Kalisz – Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu oraz Wydawnictwo PwSZ w Koninie, pp. 313-326.
 • Kusiak-Pisowacka M. (2015), Ewaluacja podręcznika w nauczaniu języków obcych (in) “Lingwistyka Stosowana”, No. 4, pp. 65-75.
 • Lewicka-Zelent A., Zubrzycka-Maciąg T., Kwiatkowski P., & Trojanowska E. (2018), Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej,Raport Rzecznika Praw Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii młodzieży, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Online:http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/sytuacjaszkolna-uczniow-klas-vii-raport-rpd [access date 01.09.2018].
 • Malinowski P.J. (2018), Application of Information and Communication Technology in English Coursebooks (in) “Crossroads”, No. 22, pp. 49-68,Online: http://www.crossroads.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2019 /03/crossroads22.pdf [access date 25.06.2019].
 • Malinowski P.J. (2019), Rozwijanie kompetencji komputerowych i informacyjnych w glottodydaktyce na przykładzie podręczników do nauki języka (in) “ZeszytyNaukowe UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka”, No. 11, Vol.104/2019, pp. 136-147.
 • Majer H. (2015), Podręczniki elektroniczne drogą do autonomii ucznia? (in) Pawlak M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego – techniki, strategie, narzędzia. Konin – Kalisz – Poznań: Wydawnictwo PWSZ w Koninieoraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, pp. 135-148.
 • Marczak M., Muszyński M., Campfield D., Gajewska-Dyszkiewicz A., Paczuska K., Pitura J. & Szpotowicz. M. (2015), Realizacja podstawy programowejdla języka obcego nowożytnego (in) Sitek M., Choińska-Mika J. (eds.), Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wnioski z badańprzeprowadzonych przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych IBE. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, pp. 68-85.
 • McDonough J. & Shaw C. (1993),Materials and Methods in ELT.Oxford: Blackwell.
 • Muszyński M., Campfield D. & Szpotowicz M. (2015), Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Wyniki podłużnego badania efektywności nauczania języka angielskiego (2011-2014), Warszawa: Instytut badań Edukacyjnych.
 • Paczuska K., Kutyłowska K., Gajewska-Dyszkiewicz A., Ellis M., & Szpotowicz M. (2014), Język angielski w gimnazjum. Raport cząstkowy z I etapu badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum, Warszawa:Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Szkoła podstawowa. język obcy nowożytny (2017), Ministerstwo Edukacji Narodowej/Ośrodek Rozwoju Edukacji. Online: www.men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men _tom_3.pdf [access date 14.03.2018].
 • Szpotowicz M. & Muszyński M. (2015), Jak wyglądają lekcje języka angielskiego w szkole podstawowej? Wyniki Badania efektywności nauczania języka angielskiego (BENJA) (in) “Języki Obce w Szkole”, No. 4, pp. 98-104.
 • Reforma edukacji 2017. Zmiany w kształceniu ogólnym. specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki (2017), Ministerstwo Edukacji Narodowej/Ośrodek Rozwoju Edukacji. Online: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/reforma-edukacji-2017.-zmiany-w-ksztalceniu-ogolnym-specjalnym-i-zawodowym-oraz-w-obszarze-wychowania-i-profilaktyki.pdf [access date 01.09.2017].
 • Sysło M, Jasiewicz J., Sijko K., Biedrzycki K., Kaczan R., Piechociński T., Rycielski P.& Rycielska L. (2014), Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Skweres A. (2011), Podcast jako atrakcyjne medium w propagowaniu autonomicznego uczenia się języków obcych (in) Pawlak M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel. Poznań – Kalisz – Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu oraz Wydawnictwo PwSzZ w Koninie, pp. 337-344.
 • Strzemeski K. (2011), Autonomizacja studentów poprzez ich samodzielną pracę z podcastami (in) Pawlak M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel. Poznań – Kalisz – Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu oraz Wydawnictwo PwSzZ w Koninie, pp. 327-336.
 • Szpotowicz M. & Muszyński M. (2015), Jak wyglądają lekcje języka angielskiego w szkole podstawowej? Wyniki Badania efektywności nauczania języka angielskiego (BENJA) (in) “Języki Obce w Szkole”, No. 4, pp. 98-104.
 • Widła H. (2009), Przykłady metod pracy wykorzystujących technologię informacyjną na lekcji języka (in) Pawlak M., Derenowski M., Wolski B. (eds.),Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Poznań – Kalisz: WydziałPedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, pp. 183-192.
 • Wilczyńska W. & Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AVALON, Kraków.
 • Wykaz podręczników do nauki języka angielskiego dopuszczonych do użytku w nowych typach szkół (2017), Ministerstwo Edukacji Narodowej. Online:https://podreczniki.men.gov.pl/wykaz_dopuszczone_lista5.php [accessdate 31.08.2017].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef4f1641-c78a-4d6f-9e33-3296dfcba98b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.