PL EN


2015 | 18 | 229-240
Article title

“Grammatica” of Emmanuel Alvarez SJ and its editions in Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th century

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper briefly characterizes the Jesuit education in the Polish- Lituanian Commonwealth in 16th century and the first Latin grammar book by Emmanuel Alvarez SJ used in colleges. The reader is presented with a brief description of the Grammatica of Alvarez and its editions in Poland till the end of the 16th century.
Year
Issue
18
Pages
229-240
Physical description
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • E. Alvari, De Institutione grammatica. Liber secundus, Cracovia, 1667.
 • [E. Alvari], Grammaticarum institutionum liber tertius. De syllabarum dimensione. Posnaniae, Melchior Nering, 1577.
 • Emmanvelis Alvari e Societate Iesu de Institvtione Grammatica libri tres. Olyssipone, Excudebat Joannes Barrerius typographus Regius, 1572.
 • Emmanvelis Alvari e Societate Iesu de Institvtione Grammatica libri tres. Venetiis, Apud Basam lub też apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1575.
 • M. Alvarez SJ, De institutione grammatica. Lib. 1. Libri primi pars prior. De partim orationis declinabilium inflexione. Scholiis authoris omissis,Wilno, 1592.
 • M. Alvarez SJ, Grammaticarum institutionum [libri tres]. Liber secundus. De constructione octo partium orationis, Poznań, Jan Wolrab, 1586.
 • J. Bielski SJ, Pro institutione grammaticae Emmanuelis Alvari oratio in recurrente post ferias Augusti studiorum instauratione, [Kalisz] 1746.
 • J. Bielski SJ, Pro Scholis Publicis Studiorumque in illis, ratione Oratio, Habita Posnaniae. Ibidem Typis Societatis Iesu perquam splendide excusa, [Poznań] 1747.
 • Epistolarum M. T. Ciceronis. Liber Decimus Quartus et Decimussextus. Posnaniae, Melchior Neringk, 1577.
 • Bednarski S., 2003, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków (1st ed.: 1933).
 • Bieś A. P., Dybowska E., Grzebień L., 2012, ‘Pedagogia jezuitów (ignacjańska) [Towarzystwa Jezusowego]’, [in:] J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków, pp. 74-80.
 • Cytowska M., 1968, Od Aleksandra do Alwara (Gramatyki łacińskie w Polsce XVI w.), Wrocław.
 • Danysz A., 1921, Studia z dziejów wychowania w Polsce, Kraków.
 • Estreicher K. (ed.), 1977, Bibliografia polska, cz. III: Seria staropolska, t. VIII, XII, XIV, XV, Warszawa.
 • Grzebień L., 2013, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVII wieku, Kraków.
 • Kot S., 1931, Źródła do historii wychowania (wybór), cz. I: Od starożytnej Grecji do końca w. XVII, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Paryż–Poznań–Wilno–Zakopane.
 • Łukaszewska-Haberkowa J. (ed.), 2012, Examina novitiotum (egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat 1569-1574, Kraków (Studia i Materiały z Dziejów Jezuitów Polskich).
 • Łukaszewska-Haberkowa J., 2013, Pierwsze pokolenie polskich jezuitów w świetle biografii i egzaminów, Kraków.
 • Łukaszewska-Haberkowa J., 2014, Wpływ pierwszego pokolenia polskich jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1564-1608), Kraków.
 • Nadal H., 1965, ‘De studii generalia dispositione et ordine’, [in:] L. Lucács (ed.), Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, vol. 1, Romae, s. 133-16.
 • Natoński B., 1969, ‘Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego w Polsce (1564-1580)’, [in:] J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, t. 1: Początki Towarzystwa Jezusowego, trans. W. Baranowski, M. Bednarz, Kraków, s. 414-476.
 • Natoński B., 1970, ‘Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji’, [in:] J. Pelc (red.), Wiek XVII – barok – kontrreformacja. Prace z historii kultury, Wrocław, pp. 309-337.
 • Natoński B., 1994, Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, wstęp, wybór, oprac., lista map, bibliografia i indeks J. Paszenda, Kraków, pp. 29-58.
 • Ożóg J., 1997, ‘Jezuicka gramatyka łacińska XVI-XVIII wieku’, [in:] J. Rostropowicz (red.), Studia nad kulturą antyczną, Opole, pp. 141-160.
 • Piechnik L. , 2000, ‘Model średniej szkoły jezuickiej w Polsce i na Litwie przed wydaniem „Ratio studiorum”’, Nasza Przeszłość 94, pp. 299-332.
 • Popiak W., 2008, ‘Emmanuelis Alvari Syntaxis. Przez dwa wieki’, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae XVIII, pp. 345-351.
 • Poplatek J., (tapescript), Znajomość języków u jezuitów polskich w latach 1567- 1599 XVI wieku, typescript No. 1149-XXIII in the collection of the Archive of the Polish Southern Province of the Society of Jesus in Krakowie. Ratio studiorum, 1966, [in:] L. Grzebień et al. (red.), Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków, s. 561-562.
 • Sommervogel C., 1891-1900, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, vol. 1-9, Brussels–Paris.
 • Sommervogel C., 1890-1932, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus: Bibliographie, vol. 1-11, Paris.
 • Wierzbowski T., 1889, Bibliographia polonica XV ac XVI ss. et editiones, quae in Bibliotheca Universitatis Caesareae Varsoviensis asservantur, vol. 1-2, Varsoviae.
 • Wojciechowska M., 1927, Z dziejów książki z Poznaniu w XVI wieku, Poznań.
 • Żołądź D., 1990, Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef661b17-98e4-42be-9f25-fe48d1feea9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.