PL EN


2008 | 10 | 76-85
Article title

Obszary pogórnicze w postindustrialnej transformacji Górnego Śląska

Content
Title variants
EN
The mining regions in the post-industrial transformation of Upper Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In a few last decades the mining industry is gradually becoming a thing of the past. Mines are being closed down one by one and the whole mining regions are liquidated. More than two hundred years of history of the Silesian mining industry has left a great number of industrial monuments. The obsolete post-industrial infrastructure is nowadays becoming one of the sights of the region, attracting many visitors. It can co-create the multifunctionality of the Silesian region as a tourist attraction and take part in its restructuring. In Silesia, as in many European regions, mainly local communities and organizations deal with preservation and protection of the historic industrial structures. This article shows the examples of such activities and presents the historic mines, which are accessible to the tourists in the Silesian region. It also illustrates some other possibilities of using the mining structures, apart from tourism.
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
References
  • Chmura J., Lorenc M., Mikoś T., 2002, Opieka i ochrona zabytków podziemnych w działalności Towarzystwa Hades – Polska, [w:] Ochrona zabytków techniki pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym – stan obecny i perspektywy, Zabrze.
  • Fletcher D., 1994, Ratowanie, restauracja i adaptacja opuszczonych budynków przemysłowych, [w:] M. Smoktunowicz (red.), Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych, Warszawa.
  • „Koncepcja utworzenia Muzeum Zabytkowej Kopalni ‘Ignacy’ ”. Zarząd Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, Rybnik 2000 [niepublikowane].
  • Konopka M., 1994, Obiekty przemysłowe też mogą być zabytkami, [w:] M. Smoktunowicz (red.), Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych, Warszawa.
  • Lamparska-Wieland M., 2003, Charakterystyka ruchu turystycznego w kopalniach zabytkowych południowej Polski, [w:] II Konferencja. Ochrona Zabytków Górniczych. Aspekty organizacyjne, finansowe i prawne – stan obecny i perspektywy, Gliwice.
  • Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2004.
  • Wowrzeczka B., 2000: Przekształcenia zakładów przemysłowych – współczesne tendencje, [w:] Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef6a3b1e-259f-47f6-9e29-e39f18327419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.