PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 365 - 375
Article title

Oddziaływanie prawa do przenoszenia danych na sytuację prawną konsumenta

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The impact of the right to data portability regarding the consumer’s legal situation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szybki rozwój technologii oraz usług społeczeństwa informacyjnego w ciągu ostatnich lat przyniósł nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Prawodawca unijny stanął więc przed koniecznością dostosowania przepisów prawa między innymi do zdigitalizowanej rzeczywistości, czego potwierdzeniem jest gruntowna reforma w ochronie danych osobowych. Jednym z jej nowych rozwiązań jest prawo do przenoszenia danych, które stanowi przedmiot niniejszych rozważań.
EN
The rapid advancement of technologies and information society services in recent years has brought new challenges for the protection of personal data. The EU legislator therefore faced the necessity to adjust the provisions, including to a digitised reality, which is confirmed by a thorough reform of the protection of personal data. One of its new solutions is the right of data portability, which is the subject of these considerations.
Year
Volume
120
Issue
Pages
365 - 375
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef70d447-6555-4310-8e3a-2b2b10aa3412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.