PL EN


2018 | 2 (17) | 167-169
Article title

Sprawozdanie z konferencji naukowej Konfrontacje Grzybowskie – piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle. Dynastia – państwo – grody w Europie Środkowowschodniej, Grzybowo, 17–18 V 2018 r.

Authors
Title variants
EN
Report on an academic conference The Grzybowo Confrontations – the Piast history against the Central European background. Dynasty – state – strongholds in Central and Eastern Europe, Grzybowo, 17–18 V 2018
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
167-169
Physical description
Contributors
  • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89d, 61–614 Poznań
References
  • Kraska Z., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. U źródeł piastowskiej państwowości. Miejsce i rola grodów w formowaniu się struktury wczesnopaństwowej, Grzybowo, 7–8 VI 2017 r., Historia Slavorum Occidentis 15 (2017), nr 4, s. 133–136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef732f85-2e3b-464d-bfb5-3ec0b5436559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.