PL EN


2013 | 140 | 80-97
Article title

Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Brand and Company Image Creation in New Media
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The increasing fragmentation of the market, the search still unmet and specific needs of an increasingly homogeneous groups of customers is now possible using new media. New media does not require from the sender (company) to meet the criteria of issue that will be cost-justified measures for communication activities. The article discusses issues related to the company seeking a competitive advantage in creating intangible factors of business success. Author sees opportunities to create competitive advantage in a positive and recognizable image and company brands. Presents the basic characteristics of new media and pointed out the possibility of their use in integrated marketing communications company.
Year
Volume
140
Pages
80-97
Physical description
Contributors
References
 • W. Grudzewski, I. Hejduk: Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości. W: Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999, s. 200.
 • M. Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2005, s. 66-77.
 • M. Alvesson: Organization: From Substance to Image? "Organizational Studies" 1990, Vol. 11, s. 373-394.
 • H. Barich, P. Kotler: A Framework for Marketing Image Management. "Sloan Management Review" 1991, Vol. 32, No. 2, s. 94-105.
 • H. Mruk: Zarządzanie marką. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002, s. 13.
 • W. Budzyński: Zarządzanie wizerunkiem firmy. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, s. 19.
 • Ph. Kotler, H. Barich: A Framework for Marketing Image Management. "Sloane Management Review" 1991, Vol. 32, No. 2.
 • M. Goławska: Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów. "Marketing i Rynek" 1998, nr 11, s. 14-17.
 • Konsument i jego wybory rynkowe. Red. E. Kieżel. Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 243.
 • Ph. Kotler, W. Pfoertsch: B2B Brand management. Springer, Heidelberg 2006.
 • Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa 2006, s. 13.
 • M. Malinowska: Zintegrowana komunikacja marketingowa - źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: Marketing. Współczesne obszary badania i zastosowania. Red. Z. Kędzior. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekononomicznej, Katowice 2000, s. 117-123.
 • M. Malinowska: Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwie (podejście systemowe). Praca doktorska (maszynopis). Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001, s. 72-83.
 • C. McGoon: Cutting-Edge. Companies Use Integrated Marketing Communication. "Communication World" 1998/1999, grudzień/styczeń, s. 15.
 • T. A. Shimp: Advertising, Promotion, and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communication. The Dryden Press, London 1997, s. 12-15.
 • A. Wilczak: Tożsamość organizacyjna jako instrument kreowania przewagi konkurencyjnej usługodawców działających na polskim rynku - wyniki badań. W: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu II. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2003, s. 314.
 • G.R. Dowling, Measuring Corporate Images: A Review of Alternative Approaches, "Journal of Business Research" 1988, Vol. 17, s. 29.
 • W. Budzyński: Kształtowanie wizerunku równoległego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • T. Żyminkowski: Kształtowanie wizerunku banku. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 143.
 • M. Drzazga: Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 71-72.
 • Nowe media i komunikowanie wizualne. Red. P. Francuz, S. Jędrzejewski. Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Nowe media we współczesnym społeczeństwie. Red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • L. Manovich: Język nowych mediów. WAiP, Warszawa 2006.
 • M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly: Nowe media. Wprowadzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • T. Kowalski, B. Jung: Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. WAiP, Warszawa 2006, s. 263-273.
 • U. Gogołek-Śmigulska: Internetowe witryny firm public relations - próba diagnozy. W: Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu. Red. J. Olędzki. Oficyna Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 119-148.
 • I. Wyrzykowska, M. Sadowska: Marka, która będzie wszędzie. "Marketing w Praktyce" 2012, nr 6, s. 43; C. Shih: Era facebooka. Helion, Gliwice 2012, s. 78.
 • J. Hartman: Produkt w blogach otrzaskany. "Marketing w Praktyce" 2009, nr 7, s. 94-95.
 • W. Schramm: The Process and Effects of Mass Communication. University of Illinois Press, Urbana Illinois 1954, s. 7.
 • M. Siejak: Odławianie liderów opinii. "Marketing w Praktyce" 2012, nr 6, s. 79-81.
 • J. Goławski: Z cokołu w tłum. "Marketing w Praktyce" 2010, nr 3, s. 6-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef7a90e7-ca8e-4ef5-b5e7-3224d567f0e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.