PL EN


2010 | 2(38) | 129-141
Article title

Wczesna interwencja jako wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi i udzielanie wsparcia jego rodzicom

Title variants
EN
Early Intervention as Aiding the Development of a Child with Developmental Problems and Fiving Support to the Child's Parents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Early intervention concerns a child who is threatened with disability or is disabled and the child's parents. In the situation of early intervention two key elements should be noticed, i.e. the child's early age and a comprehensive character of the actions. Special care of specialists, like the family doctor, pediatrician, neurologist, should be given to children belonging to the so called “risk groups”. Often it is on the first visit to the specialist that the further life of the child and the use of his developmental capacities depends. Including both the child and his parents in the support program in the earliest period after the developmental problems appear gives the child a chance to use his capacities as well as possible, and his parents a chance to effectively cope with the problems connected with the child's threatened development.
Year
Volume
Pages
129-141
Physical description
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Early Childhood Intervention. Analysis of situations in Europe. Summary report 2005. Europen Agency for Development in Special Needs Education.
 • Dońska-Olszko M.: Tendencje dotyczące wczesnej interwencji wobec dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz jego rodziny w krajach Unii Europejskiej, w: Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, red. G. Kwaśniewska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 120-136.
 • Guralnick M. J.: Effectiveness of early Intervention for vulnerable children: A developmental perpective, „American Journal on Mental Retardation” 1998, 102, s. 319-345.
 • Kaczmarek T.: Wczesna interwencja, w: Encyklopedia zdrowia dziecka, red. K. Bożkowa, Warszawa: Wydawnictwo Emu 1994.
 • Kościelska M.: Oblicza upośledzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
 • Kościelska M.: Psychologia kliniczna dziecka, w: Psychologia, t.III, red. J. Strelau, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007, s. 623-648.
 • Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu, Lublin: Wydawnictwo Folium 2003.
 • Mrugalska K.: Założenia Pilotażu Programu Rządowego Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, „Rewalidacja” 2003, nr 1, s. 4-9.
 • Piszczek M.: Wczesne wspomaganie rozwoju. Część I, „Rewalidacja” 2002, nr 1, s. 5-11.
 • Piszczek M.: Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy, w: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006, s. 81-98.
 • Obuchowska I.: Osoby niepełnosprawne: diagnoza dla rozwoju, w: Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, red. D. Lotz, K. Wenta, W. Zeidler, Szczecin: Agencja Wydawnicza „Kwadra” 2002, s. 40-45.
 • Stefańska-Klar R.: Wczesna interwencja terapeutyczna – nadzieja iszansa na lepsze jutro, „Światło i Cienie” 1997, 3, s. 11-13.
 • Serafin T.: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w systemie współpracy resortowej i samorządowej, w: Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, red. G. Kwaśniewska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 94-106.
 • Twardowski A.: Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych, w: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef7aacdf-f363-4c54-9958-4520175f918f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.