PL EN


2016 | 3 | 352-358
Article title

Analysis of factors that determine hospitalization of emergency department patients

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Contributors
References
 • Pustelnik A. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – stan obecny, otoczenie prawne, scenariusze rozwoju. Polityka Zdrowotna. Journal of Health Policy, Insurance and Management 2012; X: 73–91 [cited 23.03.2016]. Avaible from URL: http://a.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2012/e_PZ_10_piatek.pdf
 • Zalicki Ł. Systemowe aspekty finansowania ochrony zdrowia w Polsce. VI Forum Ochrony Zdrowia. Krynica 8 września 2015 [cited 22.03.2016]. Avaible from URL: http://ey.media.pl/pr/300724/po-2020-roku-w-polsce-zacznie-brakowac-srodkow-naleczenie-pacjentow.
 • Kurowska A. NFZ obliczył ile może kosztować starzenie. Medexpress. 2016 styczeń [cited 13.01.2016]. Avaible from URL:http://www.medexpress.pl/start/nfz-obliczyl-ile-moze-kosztowac-starzenie/62774/.
 • Gierczyński J, Lech-Marańda E, Gałązka-Sobotka M, et al. Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Hematologia 2015; 6(3): 293–300, doi: 10.5603/Hem.2015.0040.
 • Sagan A, Panteli D, Golinowska S, et al. Polska: Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Open Eyes; 2012:147.
 • Guła P, Karawan K. Wykorzystanie analizy Lean do oceny funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na podstawie doświadczeń własnych. Lek Wojsk 2012; 90(3): 1–4.
 • Smulowitz PB, Honigman L, Landon BE. A novel approach to identifying targets for cost reduction in the emergency department.Ann Emerg Med 2013; 61(3): 293–300, doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.05.042.
 • Eurostat. Your key to European statistics. Health care expenditure. Expenditure of selected health care functions by providers of health care [cited 23.03.2016]. Avaible from URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/database.
 • Płusa T. Współczesne zagrożenia i obciążenia chorobami układu oddechowego w Polsce. Pol Merkuriusz Lek 2013; 35(209):287–291.
 • Milewski R, Kwiatkowski E. Podstawy ekonomii. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN; 2005: 130–137.
 • Dobija D, Kucharczyk M. Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja. Warszawa: Wolters Kluwer; 2014: 54–55.
 • Czech M, Opolski G, Zdrojewski T, et al. Koszty niewydolności serca w Polsce z punktu widzenia płatnika. Program ocenydiagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z HF w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego na poziomie podstawowym, wojewódzkim i specjalistycznym: POLKARD. [Comment under the title] Konsekwencje ekonomiczne epidemii niewydolności serca. Kardiol Pol 2013; 71(3): 224–233.
 • Tyszko P. Czynniki kosztotwórcze w opiece nad chorymi przewlekle w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przew Lek 2010 [cited 05.09.2016]. Avaible from URL: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Przewodnik_Lekarza-8/Streszczenie-14381.
 • Jaworski R, Jankowska EA, Ponikowski P, et al. Koszty leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w Polsce: wieloośrodkowe badanie RECENT. Pol Arch Med Wew 2012; 122(12): 599–607.
 • Meder A, Świątkowski M, Meder G, et al. Koszty leczenia grupy chorych z nieswoistą chorobą zapalną jelit w trakcie ostrego rzutu choroby i dalszej rocznej obserwacji. Prz Gastroenterol 2011; 6 (1) : 36-44.
 • Eurostat. Statistics explained. Healthcare statistics 2015 [cited 23.03.2016]. Avaible from URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Healthcare_statistics.
 • Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2012: 100–116.
 • Kurpas D. Paradygmat opieki nad chorymi przewlekle w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. (Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 6/2013). Wrocław: Uniwersytet Medyczny; 2013.
 • Wieczorowska-Tobis K, Talarska D, Kropińska S, et al. The Camberwell Assessment of Need for the Elderly questionarie as a tool for the assessment of needs in the elderly individuals living in long – term care institutions. Arch Gerontol Geriatr 2016;62: 163–168, doi: 10.1016/j.archger.2015.10.005.imorbidity in today’s healthcare system. BMC Fam Pract 2015; 16(1): 129, doi: 10.1186/s12875-015-0344-4.
 • Medicare Payment Advisory Commission. Hospital Inpatient and Outpatient Services. In: Report to the Congress: Medicare Payment Policy. March 2014 [cited 17.03.2016]. Avaible from URL: http://www.medpac.gov/documents/reports/chapter-3-hospital-inpatient-and-outpatient-services-%28march-2015-report%29.pdf?sfvrsn=0.
 • Galarraga JE, Mutter R, Pines JM. Costs Associated with Ambulatory Care Sensitive Conditions Across Hospital – based settings.Acad Emerg Med 2015; 22(2): 172–181, doi: 10.1111/acem.12579.
 • Moffat K, Mercer SW. Challenges of managing people with multimorbidity in today’s healthcare system. BMC Fam Pract 2015 Oct 14; 16: 129, doi: 10.1186/s12875-015-0344-4.
 • Wagner EH. The role of patient care teams in chronic disease management. BMJ 2000; 320(7234: 569–572.
 • Brumley R, Enguidanos S, Cherin D: Effectiveness of a home–based palliative care program for end–of–life. J Palliat Med 2003;6(5): 715–724.
 • Brumley R, Enguidanos S, Jamison P, et al. Increased satisfaction with care and lower costs: results of a randomized trial of in–home palliative care. J Am Geriatr Soc 2007; 55(7): 993–1000.
 • Szwamel K, Kurpas D. Analiza struktury świadczeń medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń udzielanych pacjentom z niewielkimi urazami. Fam Med Prim Care Rev 2015; 17(2): 124–130.
 • Lai SW, Liao KF, Liao CC, et al. Polypharmacy correlates with increased risk for hip fracture in elderly; a population based study. Medicine (Baltimore) 2010; 89(5): 295–299, doi: 10.1097/MD.0b013e3181f15efc.
 • Bogowolska-Wepsięć M, Dąbrowska G, Klakocar J, i wsp. Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów. Raport z badań. Część II. Analiza wyników badań. Wrocław 2008 [cited 05.05.2016]. Avaible from URL: http://www.dops.wroc.pl/publikacje/Kondycja%20zyciowa%20dolnoslaskich%20seniorow%20Raport%20cz.%20II.pdf
 • Rajska-Neumann A, Wieczorowska-Tobis K, Mossakowska M, et al. Farmakoterapia u osób starszych w Polsce. In: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P, eds. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia; 2012: 379–393.
 • IMS Institute. Global Outlook for Medicines Through 2018. 2014 Nov [cited 17.03.2016]. Avaible from URL: http://www.imshealth.com/en/thought-leadership/ims-institute/reports/global-outlook-for-medicines-through-2018#ims-form.
 • IMS Institute. IMS Health Forecasts Global Drug Spending to Increase 30 Percent by 2020, to $1.4 Trillion, As Medicine Use Gap Narrows. 2014 Nov [cited 27.03.2016]. Avaible from URL: https://www.imshealth.com/en/about-us/news/ims-healthforecasts-global-drug-spending-to-increase-30-percent-by-2020.
 • Otoczenie rynkowe. Rynek farmaceutyczny w Polsce. Zintegrowany raport roczny 2014. Pelion Healthcare Group. 2011 Dec [cited 17.03.2016]. Avaible from URL: http://raport2014.pelion.eu/pl/otoczenie_rynkowe.
 • Rożko K. Zażywanie leków wymaga śledzenia. Rynek Zdrowia 2014. 2014 Apr [cited 17.03.2016]. Avaible from URL: http:// www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Zazywanie-lekow-wymaga-sledzenia,140322,1.html.
 • KPMG cutting through complexity. Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób naczyniowych w Polsce. Stan obecny i prognoza do 2030 roku. 2012 Jul [cited 17.03.2016]. Avaible from URL: http://www.zdrowepokolenia.org/uploads/news/Raport_kpmg.pdf?PHPSESSID=35qu106b0vup9p9i0m980sfkt5.
 • WHO – World Health Organization. The World Health Report 2008; Primary Health Care – Now more than Ever. Geneva:World Helath Organization; 2008: 2–13.
 • Sadillioglu H, Dikme O, et al. Patients do actually know? Evaluation of Patients Perception regarding Their disease Severity in the Emergency Department. Int Med J 2013; 20(6): 721–724.
 • Nowicka-Sauer K, Pietrzykowska M, Staśkiewicz I, et al. Lęk u pacjentów z chorobami przewlekłymi: istotny a marginalizowany problem. Fam Med Prim Care Rev 2015; 17(2): 120–123.
 • Foran A, Wuerth-Sarvis B, Milne WK. Bounce-back visits in a rural emergency department. Can J Rural Med 2010; 15: 108–112.
 • Rzońca P, Bednarz K. Rola lekarza POZ w pomocy ofiarom urazów. Analiza dokumentacji medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(3): 384–385.
 • Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.Warszawa 2013. 2014 Jan [cited 17.03.2016]. Avaible from URL: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2012-r-,1,3.html.
 • Rymaszewska J, Szmigiel A. Potrzeby osób w starszym wieku– definicje i narzędzia oceny. Psychogeriatr Pol 2008; 5(2)95–104.:
 • Kurpas D, Wróblewska I, Kassolik K, et al. Unmet needs of patients with chronic respiratory diseases within primary healthcare.Adv Exp Med Biol 2015; 861: 43–55, doi: 10.1007/5584_2015_135.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef7d8657-4052-46fd-9352-60fdbca7be8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.