PL EN


2018 | 13 | 4 | 411-424
Article title

Small Cities in the Development Policy of Warminsko-Mazurskie Voivodeship

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on indicating the interpenetration of the development policy of the Warm¬insko-Mazurskie voivodeship and the development policy of small cities situated in the region. It aims to identify the development opportunities of small cities, within the context of voivodship development policy, and to assess the use of opportunities from this regional level of governance and administration. The study was based on the results of a survey conducted among representatives of urban gminas and urban-rural gminas as well as analysis of strategic and operational documents developed at the regional level. Development problems of small cities in the Warminsko-Mazurskie Voivodeship, identified from the local and regional levels, are very similar. However the differences are visible in terms of the effects of the expected intervention. In the regional documents – both strategic and operational ones, there is no special recognition of issues related to the development of small cities, but they can be found indirectly in some preferences that small towns have in applying for funds from the Regional Operational Program. Unfortunately, not all cities benefit from the opportunities offered by this Program.
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
411-424
Physical description
Dates
published
2018-11-05
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
author
 • Rutgers Business School’s Center for Urban Entrepreneurship and Economic Development (CUEED)
References
 • Bartosiewicz B. 2016. Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce - koncepcja badawcza. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279: 234-324.
 • Dutkowski M. 2004. Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Dziemianowicz W., Szlachta J. 2012. Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Gibas P. 2017. Potencjał demograficzny małych miast województwa śląskiego w świetle wyników analizy przesunięć udziałów (shift share analysis). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 327: 114- 126.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego. 2010. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Kukliński A. 2006. Megaprzestrzenie XXI wieku. In: Przyszłość Europy. Wyzwania globalne. Wybory strategiczne. Eds. A. Kukliński, K. Pawłowski. Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 • Lever W.F. 1997. Delinking urban economies: The European Experience. Journal of Urban Affairs, 19(2): 227-238.
 • Regionalny program operacyjny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. 2015. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. 2010. Eds. T. Kudłacz. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne - nowe interpretacje. 2011. Eds. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej RegioForum, Warszawa.
 • Sekuła A. 2012. Rozwój małych miast w świetle wydatków inwestycyjnych - na przykładzie gmin miejskich województwa pomorskiego. Ewolucja funkcji małych miast w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 92/(12): 163- 175.
 • Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). 2017. Uchwała Rady Ministrów, 14.02.2017 r., Warszawa.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. 2013. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Strategie ponadregionalne - wymiar terytorialny. 2015. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef813715-c2d2-4034-a33a-a7240ad392f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.