PL EN


2017 | 11 | 155-171
Article title

Księgozbiór Cieleckich w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Content
Title variants
EN
The Cielecki Family Book Collection in the Juliusz Słowacki Municipal Public Library in Tarnów
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tarnów’s land was inhabited by numerous landowners until 1945. Among them were representatives of the Cielecki family who came to Ryglice from Podole. The books of the Cielecki family were mainly collected in Porchowa and Hadyńkowce until the 1920s by Alfred Cielecki (1821-1892) – a wealthy landowner, a member of numerous Galician societies and a distinguished breeder and horse expert, and by his son Artur Karol Cielecki (1850-1930) Member of parliament, social activist, long-term president of the Association of Agricultural Castors. They created an interesting book collection. These books have been held in the Public Library in Tarnów since 1945 (and the time of the agricultural reform in Poland). This collection is dominated by historical and socio-political publications, in Polish language mostly, and with one type of provisional signs – the seals that the next bookstore owners preferred. There are also books published in series with interesting publishing luminaries. In the Ryglice collection, there are unique editions in both Polish and foreign languages available in a few centers in Poland only. For this reason, the collection is of significance not only for the history of the Tarnów region, but also as a valuable national heritage.
Contributors
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie, Tarnów, Polska
 • The Juliusz Słowacki Municipal Public Library in Tarnów, Tarnów, Poland
References
 • Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 2: Ziemie ruskie Korony]. T. 7: Województwo ruskie, Ziemia Halicka i Lwowska, Wrocław 1995.
 • Dolachowski J., Prokopiv A., Szmit B.J., Okruchy historii Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego” 2009, t. 57, s. 49-74.
 • Dróżdż A., Działalność katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych na Górnym i Dolnym Śląsku w latach 1947-1955, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2012, t. 67, nr 2, s. 81-101.
 • Dubiel A.S., Miasteczko nad Szwedką: ze wspomnień i przekazów, Warszawa 1987. Dubiel A.S., Pogórze Karpackie – Ryglice, Słupsk 1998.
 • Hłyń M., Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. 1 listy od 22 V 1886 do 2 I 1893, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2005, z. 27, s. 153-188.
 • Iwaniak S., Księgozbiory podworskie województwa kieleckiego w latach 1944-1946, [Warszawa 1975].
 • Jurzak R., Anna Mycielska, [w:] Genealogia dynastyczna, [online] http://genealogia. grocholski.pl/gd/osoba.php?id=017113 [dostęp 10.04.2017].
 • K.A.Z.C. [Karol Artur Zaremba Cielecki], Monografia rodziny Zarembów na Cielczy Cieleckich, Kraków 1930.
 • Kulesza W., Encyklopedia. Kto jest kto? Polska 1992-1993, [Warszawa 1994].
 • Mękicki J., Pierwszy polski ekslibris numizmatyczny, „Magazyn Numizmatyczny” 1993, nr 16, s. 18.
 • Miniakowski M.J., Alfred Cielecki z Cielczy h. Zaremba, [online] http://wielcy.pl/ wgm/?m=NG&t=PN&n=3.373.641 [dostęp 10.04.2017].
 • Miniakowski M.J., Anna hr. Bnińska z Łodzi h. Łodzia, [online] http://wielcy.pl/ wgm/?m=NG&t=PN&n=1.1122.202 [dostęp 10.04.2017].
 • Miniakowski M.J., Anna Mycielska z Mycielina h. Dołęga, [online] http://wielcy.pl/ wgm/?m=NG&t=PN&n=3.373.624 [dostęp 10.04.2017].
 • Miniakowski M.J., Ferdynand Cielecki z Cielczy h. Zaremba, [online] http://wielcy. pl/wgm/}?m=NG&t=PN&n=3.373.635 [dostęp 10.04.2017].
 • Miniakowski M.J., Maksymilian Maciej Cielecki z Cielczy h. Zaremba, [online] http://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=le.511.4.10 [dostęp 10.04.2017].
 • Miniakowski M.J., Maria Cielecka z Cielczy h. Zaremba, [online] http://wielcy.pl/ wgm/?m=NG&t=PN&n=3.373.631 [dostęp 10.04.2017].
 • Miniakowski M.J., Seweryna Cielecka z Cielczy h. Zaremba, [online] http://www. sejm-wielki.pl/b/3.373.639 [dostęp 10.04.2017].
 • Nowicki R., Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1944- 1955. Wybór źródeł, Bydgoszcz 2013.
 • Nowicki R., Rola Katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce = Role of the Warehousing Centre for Protected Book Collections in Katowice in the Post-War Protection of Library Collections in Poland, Bydgoszcz 2015.
 • Plan odnowy miejscowości Zygry na lata 2010-2018. Gmina Zadzim. Powiat poddębicki. Województwo łódzkie, [b.m.] 2010, [online] http://archiwum.gminazadzim.pl/ XLVI_217_100521.pdf?doc=XLVI_217_10.pdf [dostęp 26.01.2018].
 • Próchnicki Z., Cielecki Zaremba Artur, [w:] PSB. T. 4, z. 16: Chwalczewski Jerzy – Corvinus Wawrzyniec, Kraków 1938, s. 45-46.
 • Sobol-Kiełbania M., Kolekcja książek Męcińskich i Zborowskich w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2013/2014, t. 7-8, s. 217-233.
 • Sobol-Kiełbania M., Księgozbiór rodziny Żabów ze Zbylitowskiej Góry w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2015, t. 9, s. 255-272.
 • Sobol-Kiełbania M., Księgozbiór Zbyszewskich i Iżyckich w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 161-182.
 • Szocki J., Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, Kraków 2000.
 • Szocki J., Księgozbiory domowe w Galicji Wschodniej 1772-1918, Kraków 2001.
 • Wskazówki dla prowadzących akcję zabezpieczenia bibliotek i zbiorów bibliotecznych, oprac. J. Grycz, Warszawa 1945.
 • Z dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie 1908-1968. Praca zbiorowa, pod red. B. Jaśkiewicza, Tarnów [1970].
 • Żychowska M., Biblioteka Muzeum Ziemi Tarnowskiej, [w:] Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dzieje i zbiory, pod. red. S. Potępy, Tarnów 1979, s. 37-46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef899766-91be-4e36-b0e0-6e1bd8dad166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.