PL EN


2012 | 8 | 125-140
Article title

Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania : ujęcie retrospektywne i prospektywne

Authors
Title variants
EN
Accounting as an Information System Management : Retrospective and Prospective Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli współczesnej rachunkowości w systemie zarządzania jednostek gospodarczych. Analizowany kontekst czasowy informacji dotyczy ujęcia zarówno retrospektywnego jak i prospektywnego. Rozważania dokonane w pracy mają charakter teoretyczny i stanowią syntetyzację oraz uogólnienie faktycznych relacji między rachunkowością a zarządzaniem. Tematyka ta jest tym bardziej aktualna, że ze względu na zmiany w nazewnictwie kierunków kształcenia w szkolnictwie wyższym wPolsce2, pojawiają się nieuprawnione poglądy jakoby rachunkowość nie stanowiła części systemu zarządzania współczesną jednostką i jako taka nie przynależała do nauk o zarządzaniu.(fragment tekstu)
EN
Today, the accounting system is one of the main sources of information for a wide audience, including executives at various levels. Accountancy by providing data should be perceived as inherent in the structure information unit, which is part of its management system. The study indicated that the generation of relevant information on a retrospective and prospective accounting system allows for efficient management of the unit, adequate control of investors (current and potential) as well as to evaluate and take relevant decisions by the wide audience this information (stakeholders) from the point of view of their particular interests.(original abstract)
Year
Issue
8
Pages
125-140
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie / Wydział Zarządzania
References
 • Borowice L., Semiotyczne aspekty rachunkowości [W:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 • Demski J.S., The General Impossibility of Normative Accounting Standards, The Accounting Review, X 1973, s. 718.
 • Dobija M., Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 467, Kraków 1996.
 • Drucker P.F., Praktyka zarzadzania., Wyd. AE, Kraków 1998.
 • Flegm E.H., Accounting, McGraw-Hill, New York 1984.
 • Gos W., Regulacje prawne i standardy międzynarodowe rachunkowości [W:] Rachunkowość w biznesie, Czubakowska K. (red.), PWE, Warszawa2006, s. 14.
 • Hendriksen E.A., Van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
 • Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Hołda A., Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniu sprawozdań finansowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 562, Kraków 2002.
 • Ijiri Y., A Framework for Triple-entry Bookkeeping, The Accounting Review, October 1986.
 • Kurek H., Zielińska H., Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości [W:] Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija M. (red.), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Mattessich R., Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, The European Accounting Review, vol. 3,nr2 1994, s. 366.
 • McSweeney B., Looking forward to the past, Accounting, Organizations and Society 25 (2000).
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości, w tym: Założenia koncepcyjne, Wyd. SKwP, Warszawa 2011.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Monografia nr 173, Wyd. AE, Kraków 2006.
 • Riahi-Belkaoui A., Accounting Theory, Fourth Edition, Business Press Thompson Learning 2000.
 • SFAC - Statement of Financial Accounting Concepts, issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB).
 • Sorter G.H., An "Events" Approach to Basic Accounting Theory, The Accounting Review, January 1969.
 • Turyna J., System informacyjny rachunkowości, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Nogalski B., Nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesności, Współczesne Zarządzanie nr 1/2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef8a46e7-4172-4cc2-99b2-ca5bbf910dc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.