PL EN


2019 | 10 | 41-52
Article title

Kategoria poczucia bezpieczeństwa w świetle wybranych teorii socjologicznych

Authors
Title variants
EN
A sense of safety in the light of selected sociological analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące teoretycznego znaczenia kategorii bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa na gruncie socjologii. Pojęcia te są wykorzystywane w teoriach dotyczących różnych poziomów organizacji rzeczywistości społecznej. Krótko zostały omówione przykłady takich zastosowań: a) w implikacjach koncepcji „społeczeństwa ryzyka” U. Becka; b) jako kategoria łącząca działania jednostkowe i własności systemu społecznego w koncepcji M. Marody oraz c) jako pojęcia przydatne do charakterystyki pewnych aspektów porządku interakcyjnego w ujęciu E. Goffmana.
EN
The article addresses the theoretical importance of the category of safety and a sense of safety in sociology. These concepts are used in theories referring to different levels of social reality. The paper contains a brief discussion on (a) implications of U. Beck’s concept of the ‘risk society’; (b) usage of these concepts as a link between individual actions and social system attributes in M. Marody’s conception; (c) as constructs useful in characterizing certain aspects of the interaction order by E. Goffman.
Year
Volume
10
Pages
41-52
Physical description
Contributors
author
  • Akademia Pomorska w Słupsku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef8b7b3b-1b19-44ad-b09c-9f11b7443f54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.