PL EN


2016 | 7 | 1 | 124-129
Article title

Badanie możliwości edukacyjnych rozszerzonej rzeczywistości – sprawozdanie z badań

Authors
Content
Title variants
EN
Research of possibilities educational augmented reality – research report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji nauczycieli i studentów w zakresie moż-liwości rozszerzonej rzeczywistości. Przedstawione zagadnienie ukazuje potrzebę współczesnego społeczeństwa na wdrażanie nowych technologii do procesu dydaktycznego.
EN
This article present the results of preferences teacher and students in the selection of possibili-ties educational augmented reality. Presented problem show that the modern society want to use modern technologies in educational process.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
124-129
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Furht B., Carmigniani J. (2011), Augumeted Reality of Overview, [w:] B. Furht (red.), Handbook of Agumented Reality, Springer Science+Business Media.
  • Warchoł T. (2015a), Badanie możliwości edukacyjnych rozszerzonej rzeczywistości, praca magi-sterska wykonana pod kierunkiem dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata.
  • Warchoł T. (2015b), Rozszerzona rzeczywistość jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzę-dzie dydaktyczne, „Kwartalnik Edukacyjny” nr 4(83).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef91c13b-4fcf-4bbb-b500-dd7fa473e980
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.