Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 58/116 z. 2 | 87-98

Article title

Umberta Eco powieści profesorskie

Content

Title variants

EN
Umberto Eco’s Professorenromans

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem analizy są tutaj wszystkie aktualnie dostępne literackie dzieła narracyjne Umberta Eco jako różne przejawy tak zwanej powieści profesorskiej. Wychodząc od fundamentalnego pojęcia Professorenroman, autor dowodzi, że żadna z powieści włoskiego autora nie stosuje się do tego gatunkowego wzorca. Niezbyt przydatne do ich analizy okazują się także pojęcia academic novel i campus novel. Misję popularyzacji, najczęściej własnych, badań naukowych realizuje Eco wykorzystując, w powieściach najróżniejsze literackie, synkretyczne i nieliterackie formy gatunkowe: z przeszłości i współczesności. Sprawdza również w praktyce powieściopisarskiej, w zależności od potrzeb, teoretyczne koncepty literaturoznawcze własne i cudze. Cechą charakterystyczną niektórych jego powieści jest ich poznawcza nadinformacyjność, która nie ułatwiając ich odbioru, sygnalizuje równocześnie problemy metodologiczne i metodyczne nurtujące humanistyczne badania naukowe.
EN
The object of this analysis are the currently available literary works of Umberto Eco's as different manifestations of the so-called professorenroman (academic novel). Using the concept of the professorenroman as a starting point, the author claims that none of the Italian author's novels falls within this genre. Moreover, the concepts of an academic novel or a campus novel are also insufficient when it comes to Eco's books analysis. In order to popularise his own research Eco makes use of various literary, syncretic and non-literary genre patters, both the contemporary and the old ones. He is also often testing different theoretical literary concepts constructed by him or other authors. A characteristic feature of many of his novels is their cognitive over-informativeness, which on one hand hinders their reception, on the other signals methodological and methodical problems present in the study of humanities.

Year

Volume

Pages

87-98

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Barthes Roland (1970), Mit i znak, Wybór i słowo wstępne J. Błońskiego, tłum. J. Lalewicz, PIW, Warszawa.
 • Barthes Roland (1970), Mit i znak, Wybór i słowo wstępne J. Błońskiego, tłum. J. Lalewicz, Warszawa.
 • Bartoszyński Kazimierz (1996), Dwa modele powieści: Milan Kundera, Umberto Eco, „Teksty Drugie” nr 6.
 • Litwornia Andrzej (1995), Rękopis znaleziony na atolu, „Arkusz”, styczeń.
 • Markiewicz Henryk (1995), Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku, Kraków.
 • Nabokov Vladimir (2000), Wykłady o literaturze, tłum. Z. Batko, Muza, Warszawa.
 • Pisarkowa Krystyna (1983), Powieść o prawdzie znaku, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 3.
 • Saggi su „Il nome della rosa” (1985), pod red. R Giovannoli., Bompiani, Milano.
 • Skalmowski Wojciech (1983), Biblioteka, „Tygodnik Powszechny” nr 13.
 • Skwarczyńska Stefania (1967), Niedostrzeżony problem podstawowy genologii [w:] Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, Ossolineum, Wrocław.
 • Soliński Wojciech (1998), Kto się boi echa — rzecz o powieści profesorskiej Umberta Eco [w:] Wszystek krąg ziemski, red. P. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Soliński Wojciech (1999), Umberto Eco powieściopisarz — przyczynek do teorii powieści profesorskiej [w:] O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozicie, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra.
 • Soliński Wojciech (2001), O-powieści profesora Eco [w:] Kształty obecności. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Szczucki Lech (1989), O nowej powieści Umberta Eco, „Kultura i Społeczeństwo” nr 3−4.
 • Szpakowska Małgorzata (1987), Człowiek, który wiedział, jak to się robi, „Twórczość” nr 12.
 • Szpakowska Małgorzata (1994), Rękopis znaleziony w Mediolanie, „Twórczość” nr 1.
 • Weinrich Harald (1983), Unser Mann in Mittelalter, „Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken”, Klett-Cotta, Stuttgart [włoski przekład w: Saggi su „Il nome della rosa”].
 • Teksty źródłowe
 • Carmi Eugenio, Umberto Eco (2004), Tre racconti, Fabbri Editori, Milano [polski przekład: Trzy opowieści (2005), tłum. A. Kuciak, Rebis, Poznań].
 • Eco Umberto (1980), Il nome della rosa, Bompiani, Milano [polski przekład: Imię róży (1987), tłum. A. Szymanowski, PIW, Warszawa].
 • Eco Umberto (1988), Il pendolo di Foucault, Bompiani, Milano [polski przekład: Wahadło Foucaulta (1993), tłum. A. Szymanowski, PIW, Warszawa].
 • Eco Umberto (1994), L’isola del giorno prima, Bompiani, Milano [polski przekład: Wyspa dnia poprzedniego (1995), tłum. A. Szymanowski, PIW, Warszawa].
 • Eco Umberto (2000), Baudolino, Bompiani, Milano [polski przekład: Baudolino (2001), tłum. A. Szymanowski, Noir Sur Blanc, Warszawa].
 • Eco Umberto (2004), La misteriosa fiamma della regina Loana, Bompiani Milano [polski przekład: Tajemniczy płomień królowej Loany (2005), tłum. K. Żaboklicki, Noir Sur Blanc, Warszawa].
 • Eco Umberto (2009), Vertigine della lista, Bompiani, Milano [polski przekład: Szaleństwo katalogowania (2009), tłum. T. Kwiecień, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań].
 • Eco Umberto (2010), Il cimitero di Praga, Bompiani, Milano [polski przekład: Cmentarz w Pradze (2011), tłum. K. Żaboklicki, Noir Sur Blanc, Warszawa].
 • Eco Umberto (2010), Milion: opisanie nieznanego, tłum. J. Wajs [w:] Opisanie świata, Marco Polo, tłum. A. L. Czerny, Wydawnictwo W.A.B. Warszawa.
 • Eco Umberto (2013), Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Bompiani, Milano [polski przekład: Historia krain i miejsc legendarnych (2013), tłum. T. Kwiecień, Dom Wydawniczy, Rebis, Poznań].
 • Eco Umberto (2015), Numero Zero, Bompiani, Milano [polski przekład: Temat na pierwszą stronę (2015), tłum. K. Żaboklicki, Noir Sur Blanc, Warszawa].
 • Storia della bellezza (2004), pod red. U. Eco, Bompiani, Milano [polski przekład: Historia piękna (2005), tłum. A. Kuciak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań].
 • Storia della bruttezza (2007), pod red. U. Eco, Bompiani, Milano [polski przekład: Historia brzydoty (2007), przekład zbiorowy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ef957fe4-f4ba-40fb-8047-2ce4c0df71a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.