PL EN


2017 | 465 | 31-39
Article title

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jako wyzwanie dla spójności Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pięcioletni okres funkcjonowania strategii Europa 2020 wskazuje, że kryzys miał znaczny wpływ na postęp w osiąganiu uzgodnionych celów. W warunkach utrudniających realizację założeń strategii podjęto decyzję o ukierunkowaniu funduszy europejskich na działania wspierające umocnienie rynków pracy i gospodarek krajów członkowskich. Podstawowym narzędziem służącym pobudzaniu wzrostu i zatrudnienia jest polityka spójności. Celem artykułu jest wskazanie aktualnego stanu realizacji strategii Europa 2020, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarczego i sytuacji na rynku pracy krajów Wspólnoty oraz miejsca Polski w UE. Zróżnicowana dynamika gospodarcza oraz problemy z bezrobociem dotykające wiele państw skłoniły decydentów do weryfikacji obszarów interwencji i większej koncentracji polityki spójności. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia uznano za warunek konieczny dla osiągnięcia celów unijnej strategii.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef99c519-7998-4fb8-844f-55f3f7453c94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.