PL EN


2001 | 4(7) | 61-81
Article title

Złożone ilościowe wskaźniki koniunktury dla obszaru metropolitalnego Warszawy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wskaźniki koniunktury są rozpowszechnionym w świecie (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) narzędziem monitorowania cyklicznych zmian w gospodarce. Dzięki nim możliwe jest prognozowanie zmian koniunkturalnych i, co za tym idzie, ograniczanie ryzyka związanego z działalnością gospodarczą i zwiększanie skuteczności polityki gospodarczej państwa. Obok wskaźników dla gospodarek krajowych często konstruuje się instrumenty służące analizie rynków lokalnych, np. obszarów metropolitalnych. Projekt, którego niektóre rezultaty przedstawia niniejszy artykuł, jest próbą opracowania ilościowych wskaźników koniunktury dla obszaru metropolitalnego Warszawy.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • Barometr koniunktury gospodarczej, I kwartał 2001, 2001, Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Beckman B.A., Trapscott T.R., 1987, "Composite Indexes of Leading, Coincident and Lagging Indicators", Survey of Current Business, nr 11.
 • Blair J.P., Premus R., 1993, "Location Theory" (w:) R.D. Bingham, R. Mier (red.), Theories of Local Economic Development - Perspectives From Across the Disciplines, Newbury Park, California: Sage Publications.
 • Blakely E.J., 1990, Planning Local Economic Development - Theory and Practice, Newbury Park, California: Sage Publications.
 • Burns A.F., Mitchell W.C., 1946, Measuring Business Cycles, Studies in Business Cycles, New York: NBER.
 • Dąbrowski M., 1999, "Na zakręcie", Rzeczpospolita z 18.02.
 • Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego województwa warszawskiego, 1998, Warszawa: Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy.
 • Drozdowicz M., 2001, "Odrobina optymizmu", Rzeczpospolita z 30.07.
 • Drozdowicz M., 2001, "Na wolniejszych obrotach", Rzeczpospolita z 03.09.
 • Fairfax County Business Cycle Indicators, 1997, Washington: George Mason University.
 • Fuller S., Preston J., Modesto L., Leite-Montero, 2000, Economic Performance Indicators: Portugal, Lisboa, Porto, Livros e leituras, Lisbon.
 • Gaweł A., 1996, "Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1992-1995" (w:) Cykl koniunkturalny w Polsce, poszukiwanie teorii, Warszawa: Fundacja Promocji Rozwoju im. E. Lipińskiego.
 • Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998, "Funkcje metropolitalne Warszawy", Zeszyty IGiPZ PAN, nr 53, Warszawa.
 • Gordon P., Richardson H.W., 1998, "World Cities in NorthAmerica: Structural change and future challenges" (w:) Fu Chen Lo, Yue-Man Yeung (red.), Globalization and the World of Large Cities, Tokyo: The United Nations University.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(1), Warszawa.
 • Jabłoński P., Walewska D., 2001, "Na kłopoty - zwolnienia", Rzeczpospolita z 21.08.
 • Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: EUROREG.
 • Karpiński S., 1998, "Trudny rok", Rzeczpospolita z 30.11.
 • Klimczyk M., Mijakowski A., 1968, "Próba delimitacji regionów metropolitalnych w Polsce", Wiadomości Statystyczne GUS, nr 3, s. 27-30.
 • Kudrycka I., Nilsson R., 1996, Badanie cykli koniunktury w polskiej gospodarce, Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
 • Matkowski Z. (red.), 1998, Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD, Warszawa: SGH.
 • Nelson A.C., 1993, "Theories of Regional Development" (w:) R.D. Bingham, R. Mier (red.), Theories of Local Economic Development - Perspectives From Across the Disciplines, Newbury Park, California: Sage Publications.
 • Niemira M.P., Klein P.A., 1994, Forecasting Financial and Economic Cycles, New York: John Wiley&Sons.
 • Potrykowska A., 1985, "Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy", Folia Geographica, Acta Universitatis Lodziensis.
 • Sławiński A., 1996, "Krzywa dochodowości jako wskaźnik koniunktury" (w:) Cykl koniunkturalny w Polsce, poszukiwanie teorii, Warszawa: Fundacja Promocji Rozwoju im. E. Lipińskiego.
 • Smętkowski M., 2001, Metropolia-region: nowe relacje w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, maszynopis niepublikowany.
 • Survey of Current Business, 1987, nr 11.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 1999, Atrakcyjność inwestycyjna miast, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Transformacja systemowa a teorie cyklu koniunkturalnego, 1997, Warszawa: Fundacja Promocji Rozwoju.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efa269cc-c89c-46b3-bf1f-49ee36a61790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.